Trygde- og helserett

Bilde av vakkert blomstrende tre, hvor solen skinner i mot

Dagpenger

Bestemmelsene om dagpenger finner du i folketrygdloven kapittel 4. Det stilles en del vilkår for at du skal ha krav på dagpenger. I det følgende vil vi gi en gjennomgang av disse kravene. Krav til reduksjon av arbeidstid og arbeidsinntekt …

Dagpenger Les mer »

Svart-hvitt bilde av gitter foran en fengselscelle

Uføretrygd under opphold i statlig behandlingsinstitusjon og under straffegjennomføring

Reduksjon av uføretrygd ved institusjonsbehandling   Hvem gjelder reduksjonen for? Det følger av folketrygdloven § 12-19 at for den som mottar uføretrygd og blir behandlet ved en statlig behandlingsinstitusjon hvor kost og losji er dekket av staten, vil uføretrygden bli …

Uføretrygd under opphold i statlig behandlingsinstitusjon og under straffegjennomføring Les mer »