Indem i Hamar Arbeiderblad

Advokat Hege Narmo
Advokat Hege Narmo

Hamar Arbeiderblad har nylig skrevet om en sak hvor Indem hjelper en klient med et erstatningskrav mot barnevernet i Hamar kommune. Advokat Hege Narmo har uttalt følgende om saken:

Mine klienter har ikke hatt kunnskap om at barnevernstjenesten har kjent til deres hjemmesituasjon. I forbindelse med søknad om rettferdighetsvederlag ble det i 2015 innhentet dokumentasjon fra barnevernstjenesten. Mine klienter ble da oppmerksomme på at barnevernet hadde kunnskap om hjemmesituasjonen. Forholdene i hjemmet var så graverende at vi mener unntaket fra 20-årsfristen i foreldelsesloven paragraf 9 klart kommer til anvendelse. Foreldelse inntrer i denne saken først i 2018.

Les hele den gripende artikkelen her.

Har du behov for juridisk bistand i din erstatningssak? Ta kontakt for en gratis vurdering i dag!