Klient fikk erstatning etter mangeårig kamp

Se også: Les mer om våre personskadeadvokater – vi hjelper deg til å få den erstatningen du har krav på

Skadet i arbeid som elektriker

Klient hadde i arbeid som elektriker pådratt seg yrkessykdommer frem til han ble arbeidsufør i 2005. En stor del av arbeidsoppgavene ble utført med håndholdt drill under vanskelige arbeidsforhold. Klient ble påført vibrasjonsskade i armer og hender, samt artrose i en skulder. Etter flere års saksbehandlingstid hos NAV og Trygderetten ble skadene godkjent som yrkesskader.

Se også: Få en gratis vurdering av din sak – kontakt oss her

Yrkesskadeforsikringsselskapet avslo imidlertid krav om erstatning. Forsikringsselskapet viste til at klient var psykisk syk, og mente at han uansett ville falt ut av arbeid av den grunn.

Indem Advokatfirma tok ut stevning på vegne av klient og det ble senere inngått rettsforlik med en samlet utbetaling på kr 750 000.

Indem Advokatfirma påtok seg oppdraget på vilkår om no cure, no pay.