Klient vant frem med erstatningssak etter operasjon for spinalstenose

Indem Advokatfirma har bistått klient med søknad om erstatning etter feilbehandling i forbindelse med operasjon for spinalstenose (forsnevret ryggkanal).

Hva saken gjaldt

Vår klient hadde søkt erstatning for skade etter feilbehandling i forbindelse med operasjon for spinalstenose. Det var også anført mangelfull oppfølging av blødningskomplikasjon etter operasjonen. Pasienten hadde uttalt trange forhold i ryggmargskanalen (spinal stenose). Det var grunnlag for frigjøring av nerver (dekompresjon) i nivå L4/L5. (lumbalvirvler). Pasienten hadde smerter i rygg og utstråling mot begge bein som ble verre når pasienten stod og gikk.

Pasienten ble ryggoperert på privat sykehus. Ifølge operasjonsbeskrivelsen var det noe sivblødning under operasjonen. Blødningen ble stoppet med Floseal og beinvoks. Etter operasjonen, og som følge av den mangelfulle oppfølgingen av blødningskomplikasjonen, ble vår klient påført varige skader.

Behandlingsskaden var skader i form av lammelser i høyre ben, vansker med tømming av avføring og urin, sterke kroniske smerter, følelsesløse tær og store bevegelsesvansker.

Norsk Pasientskadeerstatning konkluderte med følgende:

NPE kom til at det burde vært utført nevrologisk undersøkelse av pasienten og en grundig samtale i forkant av ryggoperasjonen. Dette med tanke på nytte og risiko ved operasjonen. Det ble ikke dokumentert.

Videre var det forhold ved pasienten som ga økt risiko for komplikasjoner (blant annet blødninger) under og etter ryggoperasjonen. Det var ikke dokumentert at det var gjort vurderinger opp mot seponeringstid av blodfortynnende behandling (antikoagulasjon), eller omtale av øvrige organlidelser som ga økt risiko for komplikasjoner. Sykehuset burde ha stanset bruken av det antikoagulerende medikamentet Eliquis i forbindelse med operasjonen, senest 24-48 timer før operasjonen ble utført. Det vises til at bruken av dette medikamentet er kontraindisert ved ryggkirurgi.

Ryggkirurgi på private klinikker i Norge kan gjøres i de tilfellene der de mottar pasienter som er uten alvorlige organsykdommer, og slik sett ikke spesielt utsatt for komplikasjoner. I dette tilfellet synes vurderingen av operasjonsgrunnlaget kun å bygge på opplysninger fra fastlege og pasienten.

Det var ikke feil å utføre ryggoperasjon på denne pasienten. Operasjonen skulle ikke være utført på et offentlig sykehus på bakgrunn av pasientens økte risiko for komplikasjoner.

Svikt i behandlingen

Når det gjelder oppfølgningen etter operasjonen, kom NPE til at heller ikke den var i tråd med god medisinsk praksis. Det ikke var i tråd med god medisinsk praksis å gjeninnsette medikamentet Eliquis allerede dagen etter operasjonen. På bakgrunn av at pasienten hadde hatt økt blødningstendens under operasjonen, pasientens kjente karsykdom og dermed økte risiko for blodpropper, burde behandlingsstedet i stedet tilbydd pasienten annen forebyggende behandling, med lavere risiko for blødningskomplikasjoner.

På bakgrunn av sivblødningen under operasjonen, var det spesielt viktig å observere og undersøke pasienten før vedkommende ble skrevet ut. I dette tilfellet var det ikke dokumentert noen form for journal etter ryggoperasjonen, noe som er avvik fra god medisinsk praksis.

NPE tilkjenner erstatning etter spinalstenose operasjon

NPE la til grunn at pasienten mest sannsynlig ikke ble observert i tråd med god medisinsk praksis i timene/døgnene etter operasjonen. Dette førte til forsinket diagnose av blødningskomplikasjonen etter operasjonen.

NPE kom til at det har vært svikt i behandlingen både i forkant og etterkant av ryggoperasjonen.

Saken er nå til beregning av erstatning for vår klient. Vår klient ble bistått av advokat Renate Lia

Vi bistår gjerne i din sak!

Indem Advokatfirma har lang erfaring med å bistå klienter med søknad om erstatning ved feilbehandling etter operasjon.

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.