Klient vant frem med erstatningssak hos Pasientskadenemda

Indem Advokatfirma AS har bistått klient med klage på erstatningsutmåling i forbindelse med oppstått nerveskade under operasjon for kneprotese.  

Hva saken gjaldt

Vår klient hadde søkt erstatning for skade etter feilbehandling i forbindelse med operasjon for kneprotese.Under inngrepet oppstå en alvorlig nerveskade i forbindelse med ryggbedøvelsen.Skadene vår klient ble påført var sterke smerter (CRPS), nedsatt funksjon i vestre fot og påvirkning av kognitiv funksjon med nedsatt hukommelse og konsentrasjonsevne.

Norsk Pasientskadeerstatning tilkjenner erstatning

NPE kom til at det var grunnlag for erstatningsansvar og utmålte erstatning. Denne erstatningen var langt fra vårt erstatningskrav og vedtaket ble derfor påklaget til Pasientskadenemnda. Det var uenighet om flere erstatningsposter. De viktigste erstatningspostene det var uenighet om var menerstatning og inntektstap.

Menerstatning:

Under erstatningsutmålingen var det uenighet om vår klient var blitt påført en varig smertetilstand – CRPS. NPEs rådgivende lege mente at vår klient ikke hadde CRPS.

Det var vi uenig i. For å kunne dokumentere dette, bisto vi vår klient med å få innhentet en ny sakkyndigvurdering fra en uavhengig spesialist i smertetilstander. I motsetning til NPE, foretok denne spesialisten en grundig undersøkelse og samtale med pasienten. Resultatet var at denne sakkyndig, konkluderte med at vår klient var påført CRPS som følge av nerveskaden.

Inntektstap:

NPE la til grunn at vår klient, som hadde blitt arbeidsufør på grunn av pasientskaden, kunne ha skaffet seg en inntekt ved siden av uføretrygd.

Dette var det ingen holdepunkter for i saken, og dette ble derfor påklaget.

Pasientskadenemnda tilkjenner ytterligere erstatning

Resultatet av klagebehandlingen var at pasientskadenemnda økte erstatningen både når det gjaldt menerstatning og inntektstap.

Som følge av vår bistand i forbindelse med klagesaken fikk vår klient 1 250 000 er i erstatning.

Vi bistår gjerne i din sak

Vår klient ble bistått av advokat Renate Lia. Indem Advokatfirma har lang erfaring med å bistå klienter med søknad om erstatning ved feilbehandling etter operasjon. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.