Klient vant frem med klagesak mot NPE

Klient vant frem med klagesak. Indem Advokatfirma har bistått klient med å påklage vedtak om avslag på pasientskadeerstatning.

Hva saken gjaldt

Vår klient hadde søkt erstatning for skade etter forsinket diagnostisering av prostatakreft. På bakgrunn av høye målte PSA (prostata spesifikt antigen) verdier over tid, skulle fastlegen ha henvist pasienten til urolog på et langt tidligere tidspunkt.

På bakgrunn av forsinkelsen har det oppstått prognosetap og skader i form av svekket allmenntilstand, utmattelse/lavt energinivå, urinlekkasjer og andre skader. Økonomisk er pasienten er påført tap av livsutfoldelse, inntektstap, arbeid i hjemmet og utgifter.

NPE avslo, klient vant frem med klagesak

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) avslo pasientens krav om erstatning. NPE begrunnet avslaget med at kravet til årsakssammenheng ikke var oppfylt.

Indem advokatfirma AS bisto pasienten med å klage på avslaget til Helseklage ved Pasientskadenemnda.

NPE endret vedtaket. Pasientskadenemnda kom til at klagen måtte føre frem.

Det ble vedtatt erstatningsansvar for følgene av 30 måneders forsinket diagnostisering av prostatakreft. Det var skjedd en svikt ved at fastlegen skulle ha henvist til urolog på et langt tidligere tidspunkt på grunn av høye målte PSA verdier. Faslegens forsømmelse var ikke i henhold til god medisinsk praksis. Dette var i tråd med våre klagegrunner. Saken ble utredet av ytterligere to sakkyndig under klagesaksbehandlingen, både urolog og onkolog etter forespørsel fra advokat. Begge sakkyndige kom til at pasienten skulle vært henvist til urolog 30 måneder tidligere. De sakkyndige kom til at pasienten utviklet en mer avansert sykdom på grunn av forsinkelsen.

Saken er nå sendt tilbake til NPE for beregning av erstatning til vår klient.

Vår klient ble bistått av advokat Renate Lia

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.