Klient vant frem med søknad om grunnstønad fra NAV

Indem Advokatfirma har bistått klient med å påklage vedtak om avslag på grunnstønad.

Hva saken gjaldt

Vår klient hadde søkt grunnstønad for merutgifter i forbindelse med klesslitasje. Klient har slike ekstrautgifter både på grunn av hyperaktiv adferd på grunn av ADHD, og som følge av lekkasje av avføring på grunn av morbus Crohn. Medisinering for morbus Crohn medfører også mye svetting, som også gjør det nødvendig med enda hyppigere vask av klær og sengetøy.

NAV avslo

NAV avslo først søknaden på grunnstønad for kles slitasje på grunn av ADHD, under henvisning til at vår klient ikke har hyperaktiv adferd. NAV kommenterte ikke søknaden hva gjaldt ekstra slitasje på klær og sengetøy på grunn av lekkasje som følge av sykdommen morbus Crohn. Etter klage fra Indem Advokatfirma fikk klient innvilget grunnstønad sats 1 som følge av behov for ekstra anskaffelse av klær og sengetøy på grunn av ADHD. Det ble lagt til grunn at legeerklæring som dokumenterer ADHD med hyperaktivitet var tilstrekkelig for innvilgelse av grunnstønad. Søknaden ble avslått når det gjaldt morbus Crohn, til tross for at vi hadde fremlagt mye dokumentasjon i form av legeerklæringer og kvitteringer for kjøp av klær og sengetøy.

Vi klaget på nytt, og denne gangen innvilget NAV grunnstønad sats 2 for ekstra slitasje og vask av klær og sengetøy, både som følge av ADHD og morbus Crohn.

Vår klient ble bistått av advokat Hege Narmo

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.