Dekorativt vanndråper på blå bakgrunn

Klient fikk erstatning for manglende psykisk behandling etter seksuelle overgrep

Det ble heller ikke foretatt traumekartlegging eller annen utredning ved senere henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Norsk pasientskadeerstatning (NPE) la til grunn at ABUP/BUP hadde sviktet i oppfølgningen av vår klient, som på denne måten ble fratatt muligheten for målrettet traumebehandling. NPE la videre til grunn at traumebehandling mest sannsynlig ville ha begrenset skadefølgene etter overgrepene.

Vår klient ble tilkjent erstatning etter bestemmelsene om barneerstatning for varig medisinsk invaliditet som følge av manglende behandling og oppfølgning etter overgrepene.