Hender med hansker holder i en blodprøve

Klient vant frem med sin pasientskade

Med advokat Gitta Barths bistand fikk klienten medhold i tingretten for manglende diagnostisering og behandling av borreliose. Staten ved Pasientskadenemnda ble etter tingrettens dom erstatningspliktig for feildiagnostiseringen og måtte dekke kvinnens saksomkostninger.

Staten ved Pasientskadenemnda anket tingrettens dom til lagmannsretten, men lagmannsretten avviste anken. Dommen er dermed rettskraftig, og kvinnen har krav på erstatning.

Feilbehandlingen

Kvinnen var syk i mange år med symptomer på borreliose. Hun hadde opplyst fastlegen og spesialisthelsetjenesten om flåttbitt og plagene som oppsto kort tid etter. Blodprøvene ble tolket som negative, og kvinnen fikk dermed ikke antibiotikabehandling til tross for at hun hadde store plager i lang tid. Etter flere år med sykdom ble hun henvist for en ny vurdering. Hun ble da diagnostisert med ME, men fikk etter eget påtrykk antibiotikabehandling av sykehuset. Hun fikk deretter videre behandling med antibiotika av fastlegen og ved Norsk Borreliose Senter, og ble til slutt frisk.

Avslag i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda

Både Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda hadde avslått erstatningskravet under henvisning til uttalelser fra sine rådgivende leger. To sakkyndige leger oppnevnt av retten konkluderte imidlertid med at kvinnen hadde borreliainfeksjon, og at det forelå svikt hos helsetjenesten. Til tross for de to rettsoppnevnte sakkyndiges konklusjoner opprettholdt Pasientskadenemnda sitt standpunkt. Retten var ikke enig med Pasientskadenemnda, og mente at kvinnen hadde krav på erstatning for at hennes sykdom ikke ble riktig diagnostisert og behandlet med antibiotika på et langt tidligere tidspunkt.

Dersom du eller noen du kjenner har blitt utsatt for en pasientskade, ta kontakt med våre spesialiserte advokater for en uforpliktende vurdering av om vi kan bistå i din pasientskadesak.