Tretopper sett nedenfra

Når kan du fjerne naboens tre?

Artikkelen er skrevet for Aller Media AS

Mine trær er tilholdssted for et sjeldent yrende dyreliv, både ekornet og flaggspetten har fostret opp avkommet sitt der bare i sommer. Dine trær skygger for solen og det lille havgløttet i vest. Løvet de slipper om høsten dekker plenen min og grener henger inn over og skygger for den lille jordbær -åkeren…

Mange nabokonflikter har sin årsak i trær. Trær som skygger for solen og/eller utsikten, løv og grener inn over naboens eiendom osv. Naboloven – lov om rettshøve mellom granner av 16. juni 1961 – regulerer forholdet, men lovens regler er skjønnsmessige og gir et vanskelig vurderingsgrunnlag.

Generelt gjelder det i naboforhold at man ikke må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig eller unødig til skade, ulempe eller utgjør fare for naboen. Dette fremgår av lovens § 2.

Særregel om trær finner man i lovens §§ 3 og 12. Trær som er til skade for naboen og som er nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten av trehøyden, kan kreves fjernet dersom det ikke er nevneverdig om å gjøre for treets eier å ha treet stående. Dersom avstanden for eksempel er 4 meter, må treet være 12 meter høyt for å omfattes av denne regelen.

Dersom treet ikke oppfyller kravet til høyde i henhold til nabolovens § 3, må forholdet vurderes etter § 2. Hvorvidt det ikke er nevneverdig for eieren å ha treet stående og om treet kan anses å være til skade eller ulempe for naboen, er det to vilkår som må oppfylles for å få treet fjernet. Disse vilkårene er skjønnsmessige og skal vurderes objektivt. Dette medfører at forholdet kan være vanskelig å avklare i det enkelte tilfelle.

Det stilles ikke krav om at skaden eller ulempen skal være stor. At treet stenger for sol eller utsikt kan være nok. I vurderingen vil det blant annet bli lagt vekt på om treet kan velte og gjøre skade, og om det medfører nedfall av løv og kvister på naboeiendommen. Naboen kan ikke forlange noe mer enn at skaden eller ulempen blir fjernet.  Dersom f.eks. beskjæring er nok, skal ikke treet fjernes helt.

I lovens § 12 omhandles trær, greiner og røtter som stikker over på naboeiendommen. Dersom disse er nevneverdig til skade eller ulempe, har naboen rett til å kutte eller skjære av i overensstemmelse med grenselinjen. For trær og greiner gjelder dette bare når varsel er gitt og de da ikke blir fjernet innen rimelig tid. § 12 gjelder imidlertid ikke for merketrær eller der det er skog på begge sider av eiendommen.

Hekk under 2 meter kan ikke forlanges kuttet eller fjernet etter denne regelen. Det samme gjelder gjerder. Disse tilfellene reguleres av gjerdeloven.

Husk bare at det er eieren av treet selv som må forestå fjerning eller beskjæring. Man kan selvsagt tilby seg å være behjelpelig eller tilby seg å betale for profesjonell hjelp til beskjæring eller fjerning av større trær. Men å ta sagen fatt uten naboens velsignelse kan koste deg dyrt. Jo større trær som fjernes ulovlig, desto dyrere vil de være å erstatte. En hyggelig prat over gjerdet eller en kaffekopp kan virke forebyggende – og bidra til at både du og naboen holder sine respektive hekker og trær fra å vokse seg besværlige.

Vi bistår klienter over hele landet i nabotvister. Ta gjerne kontakt med oss i dag for en gratis vurdering av din sak.