Et skjeggkre

Skjeggkre kan være en ubehagelig overraskelse

Skjeggkre er vingeløse, skjellkledde insekter som er mørkegrå i fargen. Skjeggkre kan ligne på vanlig sølvkre, men er større og mer hårete. Mens sølvkre er direkte knyttet til en lokal fuktskade, opptrer skjeggkre i større deler av bygningen og uavhengig av øvrige bygningsskader.

Dyrene gjør vanligvis ikke stor skade på boligen, men er vanskelig å bli kvitt. Det finnes ennå ingen effektiv måte å håndtere etablerte kolonier på. Støvsuging og limfeller kan bidra til å begrense bestandens utvikling, men fjerner ikke bestanden fullt og helt.

Selv om skjeggkreene gjør liten materiell skade, anses de som skadedyr fordi de er svært sjenerende å ha i hus.

Se også: Få en gratis vurdering av din sak – kontakt oss her

Prisavslag ved kjøp av bolig med skjeggkre

Etablerte kolonier av skjeggkre i boliger vil derfor kunne gi grunnlag for prisavslag. Det er flere eksempler fra domstolene der boligkjøpere har oppnådd flere hundre tusen kroner i prisavslag.

Ta kontakt med oss i dag, så kan vi bistå deg med reklamasjon overfor selger, innhenting av dokumentasjon og fremsettelse av krav. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88 eller ved å sende en e-post til post@indem.no.

Foto: Oslo Skadedyrkontroll, Kilder: FHI.no, Mycoteam, Norsk Hussoppforsikring