TV2 omtaler klientseier i borreliosesak

Seim vant med Indem-advokat Gitta Barth sin bistand frem med sitt erstatningskrav mot staten for feilbehandling. Tingretten ga Seim medhold for manglende diagnostisering og behandling av hennes borreliose. Staten ved Pasientskadenemnda ble etter tingrettens dom erstatningspliktig for feildiagnostiseringen og måtte dekke sakskostnadene. Staten ved Pasientskadenemnda anket tingrettens dom til lagmannsretten, men lagmannsretten avviste anken. Dommen er dermed rettskraftig.

Les hele artikkelen på TV2 her. Saken er omtalt også i andre medier, blant annet Aftenposten og ABC Nyheter.

Indem har selv omtalt saken. Her kan du lese vårt eget intervju med Torunn Seim der hun understreker viktigheten av å bli bistått av en spesialisert personskadeadvokat. Du kan også lese Indems egen artikkel om saken her.

Har du behov for juridisk bistand i forbindelse med din pasientskade? Ta kontakt for en gratis vurdering i dag!

Foto: Kåre Breivik og Aage Aune. Skjermbilde fra TV2-reportasjen