bilde av jente med armene opp, på en fjelltopp

Klient fikk ung ufør-tillegg etter klage

Vår klient har betydelige psykiske plager etter en traumatisk oppvekst. Hun er blant annet plaget med invalidiserende angst. Det var i forbindelse med en tidligere erstatningssak innhentet spesialisterklæring fra psykiater. Det ble i denne erklæringen lagt til grunn at vår klient har en varig medisinsk invaliditet på ca. 45 % som følge av sterk angst og andre psykiske plager. NAV la spesialisterklæringen til grunn ved vurderingen av om vilkårene for ung ufør-tillegg var oppfylt.

Saken er et eksempel på at det ofte lønner seg å benytte advokat for å få belyst riktig faktum for NAV.

NAV tilkjente saksomkostningene i forbindelse med klagen.

Du kan lese mer om vilkårene for ung ufør-tillegg her.