SCrabblebrikker med ordnene accident injury hurt

Utsatt for skade i sommer? Dette bør du gjøre!

Oppsøk lege snarest mulig

Dersom du utsettes for skade hvor noen kan holdes ansvarlig, slik som ved en bilulykke eller yrkesskade, bør du oppsøke lege så snart som mulig. Det er også lurt å konsultere lege regelmessig etter skaden, dersom plagene vedvarer. Grunnen til dette er at forsikringsselskapene og domstolene oppstiller relativt strenge krav til sannsynliggjøring av skaden. Journaldokumentasjon fra lege er en viktig del av bevisføringen. Sørg også for å sikre eventuell annen relevant dokumentasjon, for eksempel ved bilder.

Meld fra om at du har pådratt deg en skade

Skaden bør meldes til forsikringsselskapet eller annen ansvarlig skadevolder så raskt som mulig. Dersom du har vært utsatt for yrkesskade må skaden også meldes til NAV. I enkelte yrkesskadetilfeller bør også Arbeidstilsynet varsles.

Kontakt advokat for bistand i din skadesak 

I mange tilfeller lønner det seg å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen med å søke erstatning. Advokaten vil hjelpe deg med å sikre bevis og føre saken din mot ansvarlig skadevolder.

Se også: Ofte stilte spørsmål om erstatning ved personskade

Indem Advokatfirma kan bistå i alle typer personskadesaker. Ta kontakt med våre spesialiserte advokater på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no for en kostnadsfri vurdering av om vi kan bistå deg i din sak.