Tomt nyoppusset hvitt rom med stort vindu

Mangler ved entreprenørens leveranse

Utførelse skal være på faglig godt vis, jf. buofl. § 7. Forskrifter, standarder, produktinformasjon og rettledninger fra materialleverandører gir ofte svar på hva som er faglig tilfredsstillende. I rettspraksis ser man ofte at såkalte byggdetaljblader fra Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk) blir brukt som referanse ved vurdering av hva som skal anses som faglig god utførelse. Byggdetaljbladene er imidlertid kun én måte å utføre løsninger på. Dersom andre utførelser dokumenteres tilstrekkelig, vil disse også kunne være faglig forsvarlige. Det må imidlertid entreprenøren kunne dokumentere grundig.

På samme måte som for utførelsen, skal materialer holde vanlig god kvalitet. Her kan man imidlertid fritt avtale en annen kvalitet.