Erstatning hvis ferien ikke blir som planlagt?

Det nærmer seg høysesong for pakketurer og heldigvis går de fleste av disse som planlagt. Men hva kan du kreve hvis for eksempel hotellrommet ikke har balkong som lovet? Eller hvis avstanden til stranden er mye lenger enn forventet? Eller det store hotellbassenget ikke finnes? Skuffelsen kan fort bli stor og det er viktig å vite hva du da har krav på.

Pakkereisen skal være slik som den er beskrevet

Pakkereisen skal være slik som beskrevet i kataloger eller brosjyrer, og som du har avtalt med arrangøren. Arrangøren har ansvaret for at pakkereisen samsvarer med det som er avtalt. Det er pakkereiseloven som fastsetter hvilke rettigheter du har hvis du mener at du ikke har fått det som ble avtalt.

Hvis du før pakkereisen begynner mener det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler, har du rett til å heve kjøpet. Du kan da kreve det som allerede er betalt tilbakebetalt eller å delta i en pakkereise av tilsvarende eller høyere verdi såfremt arrangøren kan tilby dette.

Mest praktisk er det at man oppdager eventuelle mangler etter at pakkereisen er påbegynt, for eksempel ved ankomst til hotellet. Hvorvidt det foreligger en mangel, og om du kan kreve noe av arrangøren, beror på om pakkereisen avviker fra det som er avtalt. Står det for eksempel i brosjyren at hotellet har svømmebasseng, foreligger det en mangel hvis det ikke har det. Det vil også kunne være mangel hvis avstanden til stranden er for stor eller dersom rommet ikke har balkong som lovet.

Avviket fra det som er avtalt må ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side. Det er ikke å anse som mangel hvis avviket er av mindre betydning og det er et avvik som kunden må regne med fra tid til annen.

Det er heller ikke mangel hvis avviket skyldes naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Det nytter for eksempel ikke å klage på dårlig vær.

Du kan be arrangøren om å rette mangelen 

Hvis det foreligger en mangel, kan du kreve at arrangøren retter denne hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for arrangøren. Dette må i så fall skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg. For eksempel må man normalt måtte finne seg i å bli flyttet til et nærliggende hotell hvis dette skjer innen rimelig tid. Hvis mangelen ikke blir rettet, eller retting ikke skjer innen rimelig tid eller uten vesentlig ulempe, kan du kreve et forholdsmessig prisavslag.

I tillegg til prisavslag kan du også kreve erstatning hvis du har lidt et økonomisk tap som følge av mangelen. Og hvis du ikke har lidt et økonomisk tap så kan du i enkelte tilfeller få en såkalt godtgjørelse hvis mangelen har voldt deg en vesentlig ulempe. Hvis mangelen er vesentlig og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet kan du kreve heving og tilbakebetaling av det du har betalt.

Uspesifisert reise

Hvis du har bestilt en uspesifisert reise så er det viktig å ha riktige forventninger. Du bør lese avtalen med arrangøren godt på forhånd og du vil her som regel kunne se at du ofte ikke kan forvente mye utover et absolutt minimum. Det skal derfor mye mer til før det foreligger en mangel med krav på prisavslag eller erstatning når man har bestilt en uspesifisert reise.

Om du mener at det foreligger en mangel så må du gi arrangøren beskjed om dette så snart som mulig, helst på stedet. Dette gir også arrangøren mulighet til å rette opp mangelen og kanskje redde ferien. Du kan også klage når du kommer hjem ved å sende en skriftlig henvendelse til arrangøren. Hvis du fremdeles ikke kommer noen vei så kan du sende klagen videre til Pakkereisenemnda som vil kunne behandle klagen din på nytt.

Artikkelen er opprinnelig skrevet for Aller Media.