Foreldre fikk erstatning for inntektstap etter barnets dødsfall

 

Begge foreldrene til et barn som døde på grunn av feilbehandling på et norsk sykehus har fått utbetalt erstatning for inntektstap som følge av sjokkskaden dødsfallet medførte. Det er sjelden at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tilkjenner erstatning til pårørende for deres inntektstap. Vilkårene er strenge, og det gis bare erstatning når omstendighetene rundt dødsfallet har vært sjokkartede og ekstraordinære.

Advokat Gitta Barth rådet foreldrene til å søke om erstatning for deres inntektstap. NPE hadde erkjent ansvar for dødsfallet og utbetalt erstatning for begravelsesutgifter. Foreldrene hadde ikke krav på å få dekket sitt inntektstap med mindre de ble ansett som skadelidte på grunn av sjokkskaden dødsfallet medførte.

Se også: Få en gratis vurdering av din sak – kontakt oss her

NPE kom til at omstendighetene rundt dødsfallet i denne saken var så sjokkartede og ekstraordinære at foreldrene hadde krav på erstatning for inntektstap.

Høyesterett skal i løpet 2018 behandle en annen sak om foreldrenes erstatningskrav som følge av et barns dødsfall.