Hånd til pasient med venekateter

Erstatning for infeksjon påført på sykehuset

Flere forhold kan gi rett til erstatning etter infeksjon hvis denne oppstod i forbindelse med behandling

Sykehusinfeksjon kan forekomme når det ikke har blitt tatt tilstrekkelige forholdsregler mot smitte og infeksjon. Ansvaret er objektivt, det vil si at en pasient har krav på erstatning når han eller hun er påført infeksjon med sykehusbakterier.

Det er kun dersom infeksjonen skyldes pasientens egen tilstand eller sykdom at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) kan avslå erstatning for påført sykehusinfeksjon. Videre er det kun dersom pasientens sykdom eller tilstand gir vesentlig forhøyet risiko for infeksjoner at man ikke har krav på erstatning ved påført sykehusinfeksjon.

Manglende forebyggende behandling kan bety erstatning

Dersom sykehuset burde gitt forebyggende behandling med antibiotika for å avverge infeksjon hos en pasient som var særlig utsatt for infeksjon – for eksempel i forbindelse med en operasjon – kan man kreve erstatning på bakgrunn av at det foreligger svikt hos sykehuset.

Se også: Pasientskadeerstatning – dette kan gi krav på full erstatning

Dersom du eller noen du kjenner har fått en pasientskade i form av infeksjon, ta kontakt med våre spesialiserte personskadeadvokater for en uforpliktende vurdering av om vi kan bistå i din sak. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.