Gravemaskin som avlesser på lasteplan

Full seier for boligeier mot graveentreprenør

Boligeieren engasjerte i 2015 én av de største graveentreprenørene i Oslo til å utføre dreneringsjobb rundt huset, i forbindelse med at underetasjen skulle ominnredes til boligrom. Jobben ga imidlertid ikke ønsket resultat, da det etter utført arbeid var stadig tilbakevendende fukt i underetasjen. Entreprenøren nektet likevel å ta ansvar, og forsøkte i stedet å skylde på boligeieren.

Full seier i retten

Etter mange lange brev og en rekke sakkyndige rapporter, tok boligeieren ut stevning for Oslo tingrett. Dommen falt i midten av januar, og boligeieren vant på alle punkter. Hun ble tilkjent 232 000 kr i prisavslag, 190 000 kr i erstatning og 225 000 kr i sakskostnader. Hun ble også frifunnet for entreprenørens krav om ekstra betaling.

– Denne saken hadde vi ikke kunnet kjøre uten hjelp fra Indem, sier den tilfredse boligeieren.

Boligeieren var – naturlig nok – fornøyd med resultatet, der hun vinner fram fullt og helt på alle punkter.

– Hadde ikke gått videre uten Indem

Saken hadde neppe kommet for retten dersom boligeieren selv hadde måttet ta hele risikoen ved en videre prosess:

– Vi hadde ikke kunnet ta sjansen på denne prosessen uten den tryggheten det var å ha Indem bak oss. Å ta risikoen for mange hundre tusen i sakskostnader, i tillegg til selve utbedringskostnadene, hadde ikke økonomien vår kunnet tåle. Derfor var det helt avgjørende for oss, for å kunne vinne fram, at Indem tok den risikoen for oss, sier boligeieren.

Saken viser hvor kostbar en prosess kan bli når en entreprenør gjør mangelfullt arbeid. Selve jobben var opprinnelig priset til ca. 200 000 kr. Bistanden fra takstmenn og advokat for boligeieren kom opp i over 400 000 kr, mye på grunn av at entreprenøren ikke på noe tidspunkt tok ansvar for de klare feilene ved arbeidene. Det er store summer å skulle håndtere for en privatøkonomi. Da er det trygt å ha Indem, med sin kompetanse og sine vilkår, i ryggen.

Graveentreprenøren har besluttet å anke saken.

Er du involvert i en tvist knyttet til din eiendom eller arbeider ved denne, kan våre erfarne eiendomsadvokater bistå deg. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale og vurdering. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.