Fikk erstatning for skader etter trafikkulykke i 2002

Vår klient opplevde grov omsorgssvikt i barndommen og sliter som følge av dette med betydelige psykiske vansker i voksen alder. På denne bakgrunn, og også som følge av tidlig fødsel og mulig ADHD, kunne det ikke anslås sikkert hvilke skader trafikkulykken har forårsaker når det gjelder kognitiv funksjon.

Med utgangspunkt i innhentede spesialisterklæringer ble det oppnådd enighet med forsikringsselskapet om erstatningsoppgjøret med en samlet erstatning på kr 1 000 000. Vår klient var 14 år da ulykken skjedde og erstatningen ble utbetalt etter bestemmelsene om barneerstatning.