yrkesskade erstatning nav advokat plage skade

Hva du bør tenke på hvis du har vært utsatt for en skade på jobb

Dersom du blir skadet på jobb kan du ha rett til trygdeytelser og rett til erstatning fra forsikringsselskap. For å ha rett til ytelser fra NAV og erstatning fra forsikringsselskap er det viktig å gå riktig frem. Vi har bistått skadelidte med å få erstatning og rett til trygdeytelser og har dessverre sett at dersom man trår feil eller melder fra om skaden for sent, kan man miste retten til både erstatningsutbetaling og trygdeytelser.

Det er viktig at man tar kontakt med en personskadeadvokat på så tidlig stadium som mulig for å sikre riktig fremgangsmåte. Vi har følgende råd:

1. Skademelding

Dersom du skader deg på jobben, bør du straks etter hendelsen ta kontakt med din arbeidsgiver for å fylle ut skademelding. Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til både forsikringsselskapet og til NAV. Det er viktig at skadehendelsen blir beskrevet så nøyaktig som mulig da beskrivelsen kan få betydning for dine rettigheter. Ta gjerne bilder av skadestedet eller få beskrivelse av det som skjedde fra eventuelle vitner. Dersom arbeidsgiver ikke vil gjøre det, må du melde fra om skaden selv. Det er viktig at skademeldingen sendes både til NAV og forsikringsselskap.

2. Skadene må dokumenteres

Det er du som må dokumentere hvilke plager du fikk fra hendelsen. Du må derfor oppsøke lege i løpet av de nærmeste tre dagene dersom du tror at skaden kan bli varig. Det er viktig at alle skadene/plagene blir nevnt i journal, også de mindre plagene som komme i skyggen av de mer alvorlige. Det er ikke sjelden at en som er blitt påført alvorlige skader blir helt frisk av disse, men at det er de i første omgang mindre plagene som vedvarer og som medfører at man ikke klarer å fortsette i jobb. Det hender dessverre at skadelidte får avslag på erstatning fordi (de mindre alvorlige) plagene ikke har vært nevnt i journalen rett etter hendelsen.

Dersom skadene vedvarer er det viktig at du jevnlig oppsøker lege for å få dette bekreftet i journal. Husk igjen å nevne alle plagene, ikke bare de mest alvorlige.

3. Skaden må ikke meldes inn for sent

Det er viktig å passe på at man ikke venter for lenge med å melde inn skaden til NAV eller forsikringsselskapet. Dersom man melder skaden inn for sent, kan man miste retten til erstatning eller krav på ytelser fra NAV.

Melding om yrkesskade til NAV skal sendes innen ett år etter at skaden skjedd. Melding om yrkesskade til forsikringsselskapet skal sendes skademeldingen innen tre år etter utløpet av det kalenderåret den skadde fikk kjennskap om skaden.

Indem Advokatfirma kan bistå i din yrkesskadesak. Ta kontakt med våre spesialiserte advokater for en kostnadsfri vurdering.