Hjørnet av en rullestol

Klient fikk erstatning for manglende helse- og omsorgstjenester

En ung mann med cerebral parese har inngått rettsforlik med kommunen han er bosatt i. Rettsforliket går ut på at mannen får utbetalt kompensasjon på kr. 500 000 for utilstrekkelig tjenestetilbud i to år.

Kontaktet spesialisert personskadeadvokat – fikk erstatning

Se også: Få en gratis vurdering av din sak – kontakt oss her

Mannen er avhengig av døgnkontinuerlig bistand, men fikk avslag på søknad om 24 timer brukerstyrt assistanse i døgnet. Han tok kontakt med advokat Gitta Barth som påklaget vedtaket til Fylkesmannen. Fylkesmannen omgjorde kommunens vedtak og konkluderte med at mannen hadde krav på heldøgns helse- og omsorgstjenester, og at kommunens tjenestetilbud var på uforsvarlig lavt nivå. Først etter Fylkesmannens vedtak fikk mannen innvilget døgnkontinuerlig brukerstyrt assistanse fra kommunen.

Mannen fremsatte krav om erstatning fra kommunen som følge av uforsvarlig tjenesteutøvelse i to år. Kommunen avviste kravet. Det ble deretter tatt ut søksmål mot kommunen med krav om erstatning.

I rettsforliket ble partene enige om kompensasjon for at mannen ikke hadde mottatt forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Ønsker du en vurdering av om du har krav på erstatning eller rett til offentlige helse- og omsorgstjenester? Ta kontakt med en av våre advokater for en kostnadsfri vurdering av om vi kan bistå deg i din sak. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.