Bilde av gravemaskin

Full seier over dreneringsfirma

Sommeren 2015 skulle et ektepar i Oslo innrede kjelleren sin til soverom. Etter gode råd valgte de først å drenere rundt boligen, for å sikre at soverommene ble tørre. Dette ble imidlertid begynnelsen på et fire år langt mareritt.

Ekteparet valgte en større graveentreprenør i Oslo, for å være helt sikre på at jobben ble gjort ordentlig.

Allerede underveis i arbeidene oppsto det imidlertid problemer, da entreprenøren plutselig skulle ha ekstra betalt for det som viste seg å være helt unødvendige tilleggsarbeider.

Ikke nok med det – allerede få dager etter at arbeidene var ferdigstilte, ble kjelleren oversvømmet av vann, som stod 15-20 cm opp over gulvet.

Vannet trakk etter hvert ut, men kjelleren forble fuktig gjennom hele høsten, vinteren og våren.

Vi forsøkte å få firmaet til å ta ansvar for problemene, men de var overhodet ikke interessert i dialog med oss, forteller en frustrert boligeier.

De så derfor intet annet valg enn å få et annet firma til å legge dreneringen på nytt, og kreve prisavslag og erstatning fra det første firmaet.

Etter flere års kamp i rettsapparatet, er det nå satt en strek for sakens gang gjennom domstolene.

Det er fantastisk at vi nå endelig – etter så lang tid – har fått kompensert de utgiftene vi hadde til å rette på entreprenørens klare feil. Vi hadde ikke kunnet stått i dette uten Indems hjelp og bistand.

Ekteparet vant saken fullstendig i tingretten, men graveentreprenøren valgte likevel å anke saken til Borgarting lagmannsrett. Der falt dommen før sommeren, som ga ekteparet fullt medhold nok en gang, og sakskostnader for begge instanser. Totalt ble paret tilkjent over 1,1 million kroner.

Vi har hele tiden ment at ekteparet har hatt rett i at arbeidene var mangelfulle. Det er tilfredsstillende å se at både tingretten og lagmannsretten var enig i dette, og endelig har gitt ekteparet det de har krav på, uttaler advokat Andreas Langeland, som bisto paret i rettsaken.

Saken er ett av mange eksempler der entreprenøren leverer en mangelfull tjeneste, men i etterkant nekter å ta ansvar for feilene. Dessverre er det en utbredt strategi i bransjen å forsøke å trette ut ukyndige forbrukere som ofte har begrenset med midler til å stå i en tvist med store aktører. Nettopp derfor kan du være trygg på at Indem er med deg hele veien. Våre eiendomsadvokater har omfattende erfaring med tvistesaker om boliger og håndverkertjenester, og tar hånd om hele prosessen for deg.

Ta kontakt med oss i dag for å få råd om din sak.