Håndverker fikk erstatning og jobben tilbake

Indem, ved advokat Cathrine Skaarbrevik, bistod i år en klient som hadde fått avskjed fra sin stilling som gulvlegger.

Gulvleggeren hadde fått en muntlig avskjed etter han ble syk kort tid etter tiltredelse i arbeidet.

I denne saken hadde arbeidsgiver gjort mange feil:

  • For det første så må en avskjed alltid skje skriftlig. Se mer om formreglene ved oppsigelse og avskjed her.
  • For det andre så kan arbeidsgiver kun avskjedige en arbeidstaker dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
  • For det tredje så setter loven opp et oppsigelsesvern for arbeidstakere som helt eller delvis blir borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom.

Arbeidsgiver forsøkte å begrunne avskjeden med at arbeidstakeren ikke hadde nødvendig kompetanse som gulvlegger. Tidligere arbeidsgiver kunne imidlertid bekrefte at de var meget fornøyd med han som gulvlegger og ikke hadde mottatt noen klager.

Etter forhandlinger med arbeidsgiver fikk klienten tilbake jobben og en oppreisningerstatning på kroner 60 000 fra arbeidsgiver.

Dersom du har mottatt en avskjed som du mener er feil, bør du ta kontakt med vår arbeidsrettsavdeling for en gratis vurdering.