Bilde av artikkel i Dagbladet

Indem i Dagbladet HELG hver fredag!

Etter et dødsfall er meldt, som regel av begravelsesbyrået, skal avdødes bo gjøres opp og fordeles. Dette kan skje ved privat eller offentlig skifte. Men hva innebærer skifteformene?

Privat skifte innebærer at arvingene selv avvikler dødsboet i henhold til arvelovens regler og eventuelt testament. De fleste dødsbo skiftes privat. Det gjøres ved å sende inn en skifteerklæring til retten innen 60 dager etter dødsfallet, for deretter å få utstedt en skifteattest, et vilkår for å kunne skifte privat.

Et privat skifte forutsetter i utgangspunktet at en eller flere av arvingene overtar ansvaret for avdødes gjeld. Det er da viktig å undersøke dødsboets gjeld før man eventuelt påtar seg denne, slik at man ikke står ansvarlig for en gjeld som er større enn boets eiendeler. I så fall må arvingene som har overtatt ansvaret for gjelden, ta av sine egne midler for å dekke gjelden. Dette kan unngås ved å utstede et preklusivt proklama. Det vil si at avdødes kreditorer må melde sine krav innen seks uker for at kravet ikke skal falle bort.

Privat skifte er billigere

Fordeler ved privat skifte er ofte kostnadsbesparelse, at arveoppgjøret vanligvis går raskere og frihet i form av at det verken føres kontroll med at skiftet er korrekt eller gjelder noen spesielle regler for gjennomføringen av det private skiftet. Det vil imidlertid kunne medgå mye tid, da det å skifte privat kan være omfattende. Forutsatt at en eventuell gjenlevende ikke sitter i uskiftet bo, må blant annet fast eiendom selges, abonnementer sies opp og selvangivelse for dødsboet osv. skrives. Ansvaret kan imidlertid fordeles mellom flere.

Man slipper ansvaret

Offentlig skifte innebærer, som ordet tilsier, at dødsboet skiftes offentlig. Det vil si at skiftet foretas av tingretten eller byfogden. Et offentlig skifte må som hovedregel skje innen tre år etter dødsfallet.

Til forskjell fra privat skifte, foretas et offentlig skifte når ingen har påtatt seg ansvaret for avdødes gjeld. Et offentlig skifte kan også finne sted av andre grunner, blant annet hvis det var bestemt av avdøde ved testament, retten beslutter det eller når det forlanges. Sistnevnte for eksempel av en av arvingene ved uenighet om avviklingen av dødsboet.

Ved offentlig skifte blir det som regel oppnevnt en bobestyrer som forestår ved skiftet, herunder blant annet utarbeider utkast til booppgjør og sørger for at arven blir overført til arvingene. Et skifte som foretas av det offentlige er kostbart og kan komme opp i en sum på 100 000 kroner. Kostnadene må dekkes av dødsboet. Den største fordelen med offentlig skifte er at det offentlige tar seg av det som arvingene ellers hadde vært ansvarlige for.

Valget mellom privat og offentlig skifte avhenger av boet og hva arvingene foretrekker, forutsatt at avdøde ikke har bestemt offentlig skifte. Et ukomplisert og lite dødsbo uten uenighet mellom arvingene kan normalt skiftes privat. Et alternativ ved privat skifte er å engasjere en advokat til å overta ansvaret.

Vi tilbyr bistand i forbindelse med privat skifte av dødsbo. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale om hva vi kan bistå deg med i din sak.