Lite hus på et bord med nøkler foran

Har du kjøpt en bolig med feil og mangler? Slik går du frem

De vanligste og mest alvorlige funnene nye boligeiere ofte finner, er fuktskader, feil på el-anlegg og skadedyr.

Oppdager du noe av dette, eller andre feil, er det viktig å ta tak i saken med en gang.

Slik går du frem om du oppdager skader i din nye bolig

Det første du gjør er å sende inn en nøytral reklamasjon, for å varsle om skadene du har funnet. Det kan ta tid å få inn takstmenn og andre sakkyndige, derfor anbefaler vi å sende inn en nøytral reklamasjon så snart du oppdager feilen.

Dette må en nøytral reklamasjon inneholde

I første omgang er det tilstrekkelig å gi selger melding om at det foreligger et avtalebrudd, for eksempel ved å beskrive hvilken skade du har oppdaget, at du vil reklamere over skaden, og at du kommer tilbake til saken. Det finnes ingen krav til form på en nøytral reklamasjon, så en e-post vil være gyldig. Også en telefonhenvendelse vil være tilstrekkelig, men sørg i så fall for å få bekreftelse fra motparten på at reklamasjonen er registrert.

Reklamasjonsfrister

Av avhendingsloven § 4-19 fremgår det at kjøper taper retten til å kreve prisavslag, heving og erstatning dersom man ikke innen rimelig tid gir selgeren beskjed om avtalebruddet. Hva som er “rimelig tid”, vil variere fra sak til sak, men som en tommelfingerregel har rettspraksis trukket opp et intervall på 2-3 mnd. Ta derfor grep umiddelbart etter at du oppdager skaden.

Det må i alle tilfeller reklameres innen fem år etter at du tok over boligen, som er den absolutte siste frist for å reklamere.

Kontakt advokat og kyndige fagfolk

Allerede på tidspunktet du fremmer en nøytral reklamasjon, kan det være lurt å kontakte en advokat. Vi i Indem tilbyr deg en kostnadsfri konsultasjon for å diskutere din sak, og gir deg gode råd om hva du bør gjøre videre. Vi hjelper deg med å vurdere hva som er riktig krav i din sak. Indems advokater har lang erfaring med denne typen saker, både fra kjøper- og selgersiden, og ser raskt om din sak har gode muligheter til å føre frem.
Vi rådgir deg når deg gjelder å finne en dyktig og erfaren takstmann, som kan bistå deg med dokumentasjonen du trenger. I denne situasjonen er det viktig å ha grundig dokumentasjon fra kyndige fagfolk fra start, slik at saken blir presentert på en ordentlig og korrekt måte.

Les mer: Tips og råd til overtakelsen

Send inn en spesiell reklamasjon

Den nøytrale reklamasjonen må følges opp så snart som mulig med en spesifisert reklamasjon. Her må du beskrive hva slags avtalebrudd det gjelder. Du må beskrive hva mangelen består i, for eksempel feil på el-anlegg, fukt eller lignende. Til sist må du understreke at du vil kreve prisavslag, heving og/eller erstatning, og dette må dokumenteres. Dokumentasjonen bør beskrive både årsaken til skaden og eventuelle kostnader som kreves for å utbedre den. Legg gjerne ved bilder og dokumentasjonen du har på skadene.

Vi bistår deg gjerne under befaring, og kan gjennomgå dokumentasjonen med takstmann.

Veien videre hvis selger avslår kravet

Selv om selger avslår kravet i første omgang, kan du fortsatt ha et godt begrunnet krav. Det kan være nødvendig med mer dokumentasjon eller begrunnelse for kravet. I mange saker finner vi en løsning gjennom forhandlinger. Skulle ikke det føre fram, er neste skritt å ta ut søksmål.

Vi løser tvister på en god måte så raskt som mulig

Vi vet at det kan være en stor belastning å bo i en bolig med store skader, og at dette kan gi både praktiske og følelsesmessige konsekvenser. Vi jobber derfor for å finne gode løsninger på tvistene raskt, og alltid med et riktig resultat.

Dette bør du gjøre for å unngå å kjøpe en bolig med feil eller mangler

På en visning med stor pågang og kort tid mellom visning og budrunde, kan det oppleves som vanskelig å gjøre de undersøkelser i boligen man ønsker før et kjøp. Den beste måten å sikre seg på forhånd, er å sette seg inn i all tilgjengelig dokumentasjon før du kjøper.

Mange konflikter kan unngås om man stiller spørsmål og undersøker hva som kan være utfordringer på forhånd, og ber om dokumentasjon på dette.

  • Les salgsdokumenter som prospekt og takstrapport før visning, og sett deg inn i hva du kan forvente av boligen – husk at brukte boliger ofte har svakheter
  • Vær ekstra obs på risikopunkter som er nevnt i salgsdokumentene
  • Eldre bygningsdeler vil ofte kreve vedlikehold, ta høyde for dette ved budet
  • Still spørsmål til selger om erfaringene med boligen
  • Be om dokumentasjon på el-anlegg og annet arbeid som er utført i boligen før bud
  • Du kan kontakte takstmannen som har skrevet takstrapporten for å få utfyllende informasjon
  • Få dokumentert alle tilleggsopplysninger om boligen skriftlig

Våre eiendomsadvokater kan bistå deg helt fra feilene oppdages, og vi starter med en gratis konsultasjon. Ta kontakt på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.