Åpen hånd med nøkkel med grønn tag

Tips og råd til overtakelsen

Her har vi samlet noen tips og råd til hva som er viktig på overtakelsen, og hva du gjør hvis det avdekkes forhold som avviker fra forventningene.

Jeg skal overta bolig, hva bør jeg se etter på overtakelsen? 

Du bør først og fremst sjekke at selger ikke har fjernet løsøre fra leiligheten som det er avtalt skal medfølge.

I tillegg bør du forsikre deg om at boligen er tilstrekkelig rengjort, sjekk også sluker/vannlåser. Det er gjerne for sent  komme med innsigelser til rengjøringen etter overtakelsen.

Ta gjerne også en ekstra kikk på vanskelig tilgjengelige steder som lagringskjeller og loft, når løsøre og møbler er fjernet er det enklere å oppdage avvik fra det opplyste og avtalte.

Om du ikke allerede har gjort det må du huske å tegne forsikring – ved overtakelsen går nemlig risikoen for eiendommen over på deg som ny eier

Hva bør jeg gjøre dersom jeg oppdager feil eller mangler på overtakelsen?

Under overtakelsesbefaringen er gjerne møbler og annet flyttet på og forskjellige svakheter og skavanker kommer tydeligere frem. Vanlig elde og slitasje er noe en må godta, men oppdager en lekkasjer, fuktflekker, spor etter skadedyr o.l. er det større grunn til å reagere.

Det er viktig å sørge for å protokollere det som er oppdaget, samtidig som du gir tilkjenne at dette ikke er i samsvar med det avtalte og noe du ser grunn til å undersøke nærmere.

Dersom det oppdages ting på overtakelsen og det ikke nedtegnes noe rundt dette, kan du risikere at det i ettertid tolkes som godtatt ved en uforbeholden overtakelse.

Du har også rett til å holde tilbake penger som sikkerhet for kravet ditt. Dette er ikke noe selger kan nekte deg, men vær oppmerksom på at dersom du holder tilbake for mye eller urettmessig løper det forsinkelsesrenter på beløpet. Ofte er det kun kjøper og selger som er tilstede under overtakelsen, da er det ikke alltid enkelt å vite hvordan en på best mulig måte skal få nedtegnet det som er oppdaget og evt. hvilke forslag til løsninger en skal tilby evt. godta.

Står du i en slik situasjon er våre eiendomsadvokater kun en telefonsamtale unna med gode råd. Ta kontakt med oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.