Skjermdump av artikkel i Dagbladet

Indem svarer i Dagbladet

Å eie hytte sammen: Drøm eller mareritt?

 

En fritidsbolig kan koste skjorta om man skal kjøpe alene eller kjøpe ut medarvinger. Å eie sammen med familie eller venner kan derfor være løsningen. Det gjør finansieringen enklere, men kan også by på utfordringer.

Det nærmer seg jul, og kanskje er du og familien så heldig at du har en fjellhytte å tilbringe feriedagene på. Dagens fjellhytter har gjerne samme standard som bolighus, men koster også deretter i innkjøp og vedlikehold.

Den store fordelen ved å eie fritidsbolig sammen med søsken, annen familie eller venner, er at man er flere til å bære kostnadene både ved kjøp og drift/vedlikehold.

Jo flere eiere, jo flere til å bidra. Hytter krever jevnlig vedlikehold på linje med hus, og med flere eiere er det flere til å gjøre det som trengs. En felles dugnad på hytta kan også være en hyggelig sosial begivenhet.

Deling av hyttetid

Et hyttesameie kan imidlertid også være krevende. Man bør derfor tenke nøye gjennom om, med hvem, og på hvilke vilkår, man skal eie hytte sammen.

Den største årsaken til konflikt ved sameie av fritidsbolig, er hvem som skal bruke hytta når. Særlig fjellhytter vil man helst bruke i jula, påsken, fellesferien og høstferien, og alle vil gjerne bruke hytta til samme tid.

Det beste rådet for å unngå problemer, er å lage en klar avtale om hvordan man skal fordele bruken, både i høysesong og lavsesong. En slik avtale bør være skriftlig.

For eksempel bytter man hvert år på hvem som har hytta i henholdsvis påsken og jula, eller deler feriene opp i to med en halvdel hver, for så å bytte periode året etter.

Slitasje og skader

Bruken av hytta vil også kunne variere fra familie til familie, og derav også slitasjen på hytta. Ulik bruk og slitasje kan gi grobunn for irritasjon og konflikt. Ved sameie bør man derfor være bevisst på og ta høyde for dette.

Det er vanskelig å avtale nærmere hvordan man skal forholde seg. En generell regel man kan bruke, er at den som påfører skade utover normal bruksslitasje, må dekke reparasjon. Er det tale om normal bruksslitasje, er det nok noe man bare må regne med. Hytta er jo en bruksgjenstand, den også.

Økonomiske konflikter

Økonomiske konflikter oppstår gjerne rundt behov for og omfang av vedlikehold og oppgraderinger av hytta. Ønsker og behov vil imidlertid kunne variere mellom ulike familier.

Den økonomiske situasjonen til den enkelte vil også styre mulighet og ønske om å bruke penger på oppgraderinger av hytta. Igjen er det sentralt å ha klare og tydelige forutsetninger på plass før konflikten oppstår. Helst bør man ha en avtale allerede ved kjøpet av hytta. Denne kan selvfølgelig revideres senere om man ønsker.

Alt i alt handler det meste om klare avtaler og rammer, og vilje til samarbeid. Like forutsetninger for kjøpet og (tilnærmet) lik økonomisk situasjon kan bidra til mindre konflikt.

To parter med ulik inntekt vil gjerne ha ulike muligheter til å påkoste eller vedlikeholde hytta, noe som kan gi grobunn for irritasjon, uenighet og konflikt. Hvis man derimot går inn i kjøpet med like forutsetninger og klare retningslinjer for hvordan sameierskapet skal fungere, har man større mulighet for å lykkes.

 

Avtale og åpenhet

Lag en avtale om bruk og vedlikehold med én gang.

Hvis alle vet hva man skal forholde seg til, blir konfliktnivået stort sett mindre.

Er man åpen og innstilt på samarbeid, gjør det sameiet enklere.

 

Vi tilbyr bistand i forbindelse med alle typer eiendomsrelaterte spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale om hva vi kan bistå deg med i din sak. 

Foto/skjermdump: Dagbladet