Nysnø med sol i bakgrunnen

Skade på glatt føre

Glatte veier og trafikkulykker 

Med glatte veier er det nærmest uunngåelig at det oppstår trafikkulykker i løpet av vinteren. Ved trafikkskade har du i utgangspunktet krav på full erstatning for tap som følge av skaden, uavhengig av om du er fører eller passasjer av motorvogn, eller er blitt skadet som fotgjenger. Det er forsikringsselskapet til motorvognen som gjør skaden som er ansvarlig, selv om ingen er skyld i skaden. Det vil si at det gjelder et objektivt ansvar.

Glatt føre og fallskader 

Glatt føre kan også føre til skader ved fall. En rapport om fotgjengerskader i Oslo i 2016 fastslår at glatt føre var den viktigste årsaken til disse ulykkene.

Vinteren 2016 ble det registrert at snaut 4 500 ble behandlet for skader ved Oslo skadelegevakt. Det store flertallet skadet seg etter fall som fotgjengere på fortau. Islagte gater og fortau med tynt snølag på toppen gir størst utslag. De som skadet seg minst var de mellom 30 og 50 år. Heldigvis var det få skader som var alvorlige. Typiske skader var brudd, forstuing og sår.

Rapporten viser at antall dager med vekslende temperaturer har økt som følge av klimaendringene de senere år, og at dagene med underkjølt regn utgjør søyler i skadestatistikken. Mange skader kunne vært unngått med bedre vedlikehold og kan derfor gi rett til erstatningsutbetaling fra forsikringsselskap, eventuelt kommunen eller gårdeier.

Skader på glatt føre kan gi deg rett til erstatning 

Husk imidlertid at du ikke nødvendigvis har rett på erstatning dersom du har utvist uaktsomhet i forbindelse med ulykken. Eventuelt kan din erstatning bli avkortet, det vil si at erstatningsbeløpet reduseres.

Dersom du skulle være så uheldig å bli utsatt for en ulykke, ta kontakt med oss for en gratis vurdering av om vi kan bistå deg. 

Indem oppfordrer alle, både fotgjengere og bilførere, til å opptre med varsomhet på vinterføret.

Kilder:

Rapporten «Snøen som falt i fjor. Fotgjengerskader i Oslo 2016 ved Oslo skadelegevakt»  

https://helsedirektoratet.no/nyheter/over-6000-fotgjengere-behandlet-for-skader-i-oslo