Lyst rom med flytteesker

Kjøp og salg av ny bolig

Har du inngått avtale med en entreprenør om oppføring av ny bolig, reguleres avtalen av bustadoppføringslova. Loven omfatter de tilfeller der man inngår avtale med en entreprenør om en bolig som skal oppføres, eller en bolig som er under oppføring. Loven gjelder vanligvis ikke en ferdigstilt bolig, da disse tilfellene reguleres av avhendingslova. Dersom avtalen gjelder en så omfattende renovering av eksisterende bolig at det i praksis er tale om en nyoppføring, vil også bustadoppføringslova gjelde.

Det er viktig å være klar over hvilket lovverk som gjelder for boligen, da det kan ha stor betydning for hvilke rettigheter du har ved feil og mangler ved boligen.

Boligen skal ferdigstilles slik som avtalt

Dersom du har kjøpt en bolig under oppføring, kan du kreve at boligen skal ferdigstilles slik som avtalt, eventuelt i tråd med offentligrettslige krav. Alle feil ved boligen eller avvik fra avtalen har du i utgangspunktet krav på å få utbedret av entreprenøren. Helt til feilen er utbedret, kan du holde tilbake deler av oppgjøret. Dersom vilkårene for det er oppfylte, kan du i noen tilfeller kreve prisavslag og erstatning. Er feilene tilstrekkelig omfattende, kan du kreve å heve hele avtalen.

Reklamasjon bør skje så snart som mulig – og senest innen 5 år

Oppdager du en feil ved boligen, er det viktig at du reklamerer overfor utbyggeren så snart som mulig. I motsatt fall risikerer du å miste kravet ditt på utbedring eller prisavslag. Siste frist for å varsle om mangler ved boligen, er fem år etter overtakelsen. Unntak gjelder der entreprenøren har tatt på seg ansvaret i lengre tid gjennom en garanti.

Tvist kan oppstå både før og etter overtakelse

Det kan oppstå problemer både under oppføringen av boligen, ved overtakelsen og etter at du har flyttet inn. Opplever du problemer, kan det bli kostbart å utbedre. Sentrale konfliktområder kan være følgende:

  • Grensen mellom ferdig oppført bolig og bolig under oppføring
  • Forsinkelser ved oppføring av ny bolig
  • Hvordan reklamere over mangler, og frist for reklamasjon
  • Mangler ved entreprenørens leveranse
  • Avtalebrudd og forsinkelse fra forbrukerens side

Våre eiendomsadvokater har betydelig erfaring med krav og tvister oppstått etter kjøp og salg av ny bolig. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.