forsinket diagnose stetoskop på kalkulator

Klient fikk medhold i forsikringsklagenemnda

Vår klient fikk medhold i forsikringsklagenemda. Vi har bistått en mann som fikk avrevet bicepsene i forbindelse med sitt arbeid som rørlegger. Mannen oppsøkte lege fire dager etter ulykken da han oppdaget en stor kul der han hadde kjent en «smell» i forbindelse med ulykken. Mannen ble innlagt på sykehus og operert for skaden. Han sendte deretter skademelding for yrkesskade til ansvarlig forsikringsselskap.

Forsikringsselskapet aksepterte skadehendelsen som yrkesskade

Forsikringsselskapet innhentet journaler og skrev et brev til mannen om at det aksepterte skadehendelsen som yrkesskade. De dekket også mannens inntektstap. Ca ett år senere avslo en ny saksbehandler i forsikringsselskapet erstatningsansvar i saken. Saksbehandler viste til et journalnotat og mente at notatet tydet på at hendelsen på jobb ikke kunne anses som en ulykke. 

Forpliktet på avtalerettslig grunnlag

Forsikringsklagenemnda ga mannen medhold. De mente at forsikringsselskapet hadde forpliktet seg til erstatningsansvar på avtalerettslig grunnlag. Forsikringsklagenemnda mente at forsikringsselskapet hadde opptrådt slik at mannen hadde rimelig grunn til å tro at selskapet hadde akseptert erstatningsansvar i saken. Det ble også vist til at forsikringsselskapet ikke hadde tatt noen forbehold.

Mannen ble bistått av advokat Gitta Barth.