Erstatning fra Pasientskadenemda

Vi har bistått en mann som nå har fått medhold i Pasientskadenemda for krav om erstatning for forverring av smerter i begge knær. Han har videre fått medhold i krav om erstatning for økte psykiske plager som følge av utskriving sterke smertestillende medisiner.

Fastlege henviste til ortoped

Vår klient oppsøkte fastlege fordi han i et års tid hadde hatt smerter i begge knærne. Han arbeidet som tømrer og arbeidet var belastende for knærne. Fastlegen henviste vår klient til ortoped og det ble utført MR-undersøkelse av knærne. MR-bildene viste ingen skader verken på brusk, menisk eller ligamenter. Ortopeden fant likevel grunnlag for å operere først høyre kne, deretter venstre kne for medialt plica syndrom (plica er en foldet del av leddkapselen i kneleddet). Operasjonene ble utført ved artroskopi (kikkhullsoperasjon).

Svikt fra fastlege

Pasientskadenemda la til grunn at det var en svikt fra fastlegens side at vår klient ble henvist til kirurgi før han hadde forsøkt konservativ behandling i form av langvarig opptrening. Vår klient var i dårlig fysisk form etter flere år med rusmisbruk. Det var da påregnelig at han kunne få smerter i knærne som følge av fysisk tungt arbeid som tømrer. Pasientskadenemnda viste til at fjerning av affisert plica kan være indisert dersom langvarig opptrening ikke har medført bedring av smertene.

Etter operasjonene har vår klient konstante, nærmest uutholdelige smerter i begge knær.

Pasientskadenemnda la også til grunn at vår klient har krav på erstatning fordi fastlegen skrev ut sterke vanedannende medikamenter til ham (Nobligan og Tramadol), til tross for at legen hadde kjennskap til vår klients tidligere rusmisbruk.

Klient har vært bistått av advokatfullmektig Kristoffer Grønnevik Hansen og advokat Hege Narmo.

Har du en lignende sak?

Hvis du har en lignende sak som du ønsker vår bistand i så kan du fylle inn skjemaet under. Vi vil da ta kontakt med deg senest innen en virkedag.

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.