Erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning

Ingen grunnlag for behandling

Bakgrunnen for søknaden var at hun tidlig i 20-årene hadde fått påvist kronisk hepatitt C-smitte. Fra midten av 1990-tallet og fremover var hun til enkelte medisinske kontroller, men det ble konkludert med at det ikke var grunnlag for behandling. Bakgrunnen for dette var manglende behandlingsmuligheter. Fra omkring 2000 viste vår klients leverprøver noe forhøyede verdier, men det ble ikke vurdert behandling av hennes hepatitt C. Høsten 2019 utviklet klienten vår leversvikt.

I forbindelse med behandlingen av søknaden innhentet NPE en sakkyndig vurdering fra spesialist i allmennmedisin. Den sakkyndige viste til at vår klients leververdier kun hadde vært lett forhøyet, og at ikke hadde vært grunnlag for henvisning til spesialisthelsetjenesten. Den sakkyndige kom til at den oppfølging vår klient hadde fått hadde vært i tråd med vanlig medisinsk praksis.

Vi var imidlertid ikke enig i konklusjonen til den sakkyndige, og kommentarer ble inngitt til vurderingen. Ved å grundig gjennomgå vår klients journal viste vi at det måtte ha vært klart for hennes behandlingssteder at hun hadde kronisk hepatitt C, men at oppfølging av denne var blitt oversett av hennes behandlere. Blant annet fremgikk det av hennes journaler at hun skulle innkalles til oppfølging som ikke ble gjort, og at testresultater ikke ble fulgt opp med bekreftende tester. Dette førte til at hun ikke ble henvist til spesialisthelsetjenesten. Videre viste vi til at nye behandlingsmetoder ville ha vært aktuelle var tilgjengelig fra 2013, men grunnet manglende oppfølging og kontroller hadde hennes tilstand vært ubehandlet, til tross for at effektiv behandling hadde vært tilgjengelig.

Spesialist endret konklusjon

Saken ble igjen forelagt spesialist i allmennmedisin for tilleggsvurdering, som endret sin konklusjon. Den sakkyndige kom til at dersom vår klient var blitt henvist til oppfølging i 2011 ville hun blitt ført inn i et oppfølgingsløp. Dermed kunne hun mottatt behandling etter at nye metoder var tilgjengelig. Det ble dermed konkludert med at vår klient forsinket hadde blitt henvist til spesialist, og det forelå dermed svikt ved behandlingen av henne.

Deretter ble saken forelagt spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer for vurdering, som konkluderte med at vår klient mest sannsynlig har fått en mer alvorlig leversykdom på grunn av at oppfølgingen har sviktet. Den sakkyndige mente dermed at det forelå en behandlingsskade.

På bakgrunn av de nye sakkyndigvurderingene konkluderte NPE med at det hadde vært svikt i oppfølgingen av vår klient. Som følge av manglende oppfølging og forsinket henvisning til spesialist har hun mest sannsynlig har fått en mer alvorlig leversykdom, og det dermed er grunnlag for erstatningsutbetaling.

Klient ble bistått av advokatfullmektig Kristoffer Grønnevik Hansen og advokat Hege Narmo

Har du en lignende sak?

Hvis du har en lignende sak som du ønsker vår bistand i så kan du fylle inn skjemaet under. Vi vil da ta kontakt med deg senest innen en virkedag.

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.