Bilde av artikkel i Romerikes blad

Klient må sove i garasjen – kjøpte hus fullt av feil og mangler

I dagens Romerikes Blad kan du lese om familien som skulle starte et nytt liv i nyrenovert generasjonsbolig. Men på grunn av vesentlige feil og mangler ved boligen må familien nå sove i garasjen.

Krav på over tre millioner

Kravet mot selgers forsikringsselskap Protector vil trolig overstige tre millioner kroner. Dette inkluderer blant annet verditap på boligen da kjelleretasjen var ubeboelig. Kjøperne opplever imidlertid at Protector forholder seg tause og de kan ikke se annen utvei enn å bringe saken inn for domstolene dersom partene ikke blir enige.

Vanskelig dialog med forsikringsselskapet

Indem Advokatfirma har en rekke saker der Protector er forsikringsgiver for selger. Heldigvis opplever vi sjelden så graverende tilfeller som det denne familien har måttet oppleve.

Indem-advokat Andreas Langeland uttaler følgende til Romerikes Blad:

For det meste har vi en god dialog med Protector, noe som gir konstruktive løsninger. Derfor er det skuffende å se at Protector i denne saken har valgt å nærmest stikke hodet i sanden.

Videre forklarer Langeland:

Det har vært krevende å få svar på selv de enkleste spørsmål. Vi har ennå ikke fått noen antydning om hvordan de ser på saken. Kjøperne har derfor måttet ta alle kostnader hittil på egen risiko. Det er beklagelig at Protector ikke har vært mer interessert i en dialog om utredning av saken, noe som ville redusert belastningen for alle involverte.

Vesentlige feil og mangler

Noe av det første kjøperne oppdaget da de overtok boligen var at det elektriske anlegget ikke fungerte. Kjøper forklarer til avisen at ifølge elektriker så var alt av det elektriske arbeidet feil utført og han mente det var farlig å bo i huset:

Innmaten i sikringsskapet ble byttet. Og de feilene som var mest brannfarlige, ble rettet opp. Tidligere eier tok den første elektrikerregningen som trolig kom på over 100.000 kroner.

Romerikes Blad har videre fått innsyn i rapporten som inneholder en oversikt over feil og mangler ved boligen. Ved siden av alvorlige feil ved det elektriske anlegget, er det også oppdaget følgende feil og mangler:

  • Deler av utførelsen på badet i kjelleren er klønete og ufagmessig utført. Deler av ufagmessighetene anses som godt synlig.
  • Det må etableres mekanisk avtrekk på badet i kjelleren for at boligens ventilasjon skal være i henhold til gitte opplysninger i salgsdokumentet.
  • Det er i store deler av kjelleren lagt gipsplater direkte mot grunnmuren, noe som er risikabelt og anses som ufagmessig.
  • Montering av kjellervinduer er ikke ferdigstilt utvendig ved at de ikke er pusset inn og regn dermed kan trenge inn.
  • Forsikringsselskapets takstmann har kommet til den konklusjon at boligen behøver renoveres for i underkant av 800.000 kroner.

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak

Indems eiendomsrettsadvokater har lang og bred erfaring med de aller fleste eiendomsrettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Du kan ringe oss på 22 00 88 88 88 eller sende oss en e-post til post@indem.no.

Foto: Romerikes Blad