Klient vant frem med erstatningssak

Indem Advokatfirma AS har bistått klient med klage på erstatningsutmåling i forbindelse med oppstått infeksjon etter kortisoninjeksjon i skulderen.  

Hva saken gjaldt

Vår klient hadde søkt erstatning for skade etter infeksjon i skulderen etter en kortisoninjeksjon. Ved ny konsultasjon ble det konkludert med blødning som følge av ruptur i supraspinatus (en av musklene som er med på å stabilisere skulderleddet). Samme kveld ble vår klient innlagt på sykehus med mistanke om bakteriell betennelse (septisk artritt). Klient ble sendt hjem med antibiotika den påfølgende dag.

Ved re-innleggelse på sykehuset viste CT omfattende abscesser (blodansamlinger) fra skulderen ned langs overarmen og ut i underarmen.

Infeksjonen er sanert, men vår klient fikk varige plager i skulderen.

Pasientskadenemnda tilkjenner ytterligere erstatning

NPE kom til at det var grunnlag for erstatningsansvar og utmålte erstatning. Denne erstatningen var langt fra vårt erstatningskrav og vedtaket ble derfor påklaget til Pasientskadenemnda.

Det var uenighet om flere erstatningsposter. De viktigste erstatningspostene det var uenighet om var menerstatning og inntektstap.

Menerstatning:

Under erstatningsutmålingen var det uenighet om vår klient var blitt påført en varig skade som følge av behandlingsskaden eller om plagene skyltes grunnlidelsen. NPE mente at plagene skyldtes grunnlidelsen og avslo menerstatning.

Det var vi uenig i og mente at NPEs vurdering ikke var riktig. For å kunne dokumentere dette, bisto vi vår klient med å få innhentet en ny sakkyndigvurdering fra en uavhengig spesialist i ortopedi. I motsetning til NPE, foretok denne spesialisten en grundig undersøkelse og samtale med pasienten.

Resultatet var at denne sakkyndig, konkluderte med at vår klient var påført varig skade i skulderen som følge av infeksjonen.

Inntektstap:

NPE la til grunn at vår klient hadde et inntektstap i en begrenset periode. Fremtidig inntektstap mente NPE skyldtes grunnlidelsen.

Dette var det etter vår vurdering ingen holdepunkter for og vi påklaget denne vurderingen.

Resultat

Resultatet av klagebehandlingen var at pasientskadenemnda tilkjente menerstatning og fremtidig inntektstap.  

Som følge av vår bistand i forbindelse med klagesaken fikk vår klient ytterligere kr 6 022 036 i erstatning.

Vi bistår gjerne i din sak

Vår klient ble bistått av advokat Renate Lia.

Vi i Indem Advokatfirma har lang erfaring med å bistå klienter i pasientskadesaker, og sikrer at våre klienter får den erstatningen de har krav på. Ta gjerne kontakt for en gratis ,uforpliktende og innledende vurdering av din sak!

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.