Nærbilde av autovern langs med vei i en sving

Erstatning etter 14 års kamp

Kravet om erstatning ble først behandlet av det svenske bilansvarsselskapet, som innhentet medisinske vurderinger fra tilknyttede rådgivende leger. Selskapet avslo erstatningskravet og vår klient klaget saken inn for det svenske klageorganet Trafikkskadenämnden.

Etter avslag fra Trafikkskadenämnden tok klient kontakt med advokat i Norge, som fremsatte krav mot det norske yrkesskadeforsikringsselskapet. Yrkesskadeforsikringsselskapet avslo kravet og klient byttet advokat til Hege Narmo. Avslaget fra det norske forsikringsselskapet ble først klaget inn for Finansklagenemnda. Deretter ble det tatt ut stevning for Oslo tingrett.

Etter innhenting av erklæringer fra sakkyndige ble det etter rettsmegling oppnådd rettsforlik om et erstatningsbeløp.