Lyst rom med flytteesker

Klient vant frem mot NAV med krav om overgangsstønad

Indem Advokatfirma bistod en kvinne som var tilkjent overgangsstønad. Vedtaket ble anket inn for Trygderetten med krav om overgangsstønad fra et vesentlig tidligere tidspunkt. Tvistetemaet i saken var om NAV hadde gitt kvinnen feil informasjon ved å informere om at det faktum at hun hadde et kjæresteforhold til barnefaren, medførte at hun ikke hadde rett til overgangsstønad.

På det tidspunkt NAV ga denne informasjonen var det klart at kvinnen skulle flytte 50 mil fra barnefaren, og det var uklart om han skulle flytte etter.

Kvinnen vant saken i Trygderetten, som la til grunn at det var misvisende av NAV å gi informasjon som ga inntrykk av at kjæresteforholdet i seg selv avskar krav på overgangsstønad.

Det var advokat Hege Narmo som bistod kvinnen.

Har du behov for juridisk bistand i forbindelse med din NAV-sak? Ta kontakt for en gratis vurdering i dag!