Visste du at du som regel ikke trenger å betale for juridisk bistand i erstatningssaker?

Unntak gjelder i hovedsak skadesaker hvor det er klart at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom skade og ulykke, hvor det ikke er sannsynliggjort skade eller erstatningsmessig tap eller hvor kravet er foreldet. Indem Advokatfirma har praksis for ikke å kreve salær fra klient i tilfeller hvor forsikringsselskapet ikke dekker vårt salær,  det være seg helt eller delvis.

Det kan også være greit å vite at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dekker nødvendige og rimelig utgifter til juridisk bistand dersom du har fått medhold i en erstatningssøknad. Det er da ikke lov til å kreve ekstra betalt fra klient, utover det som dekkes av NPE.

Dersom du lurer på om du har rett til erstatning for en skade du har pådratt deg i en trafikkulykke eller på jobb vurderer vi gjerne saken din. Vi har også lang erfaring med erstatningsutmåling i alle typer saker for NPE.

Ta kontakt med Indem Advokatfirma for en kostnadsfri vurdering av din sak!