Innendørs bilde av gjennomgående rom

Muggsopp kan utgjøre mangel

Muggsopp kan være helseskadelig

Vekst av muggsopp, både i boliger og på arbeidsplasser, er uakseptabelt og kan føre til helseskader. Muggsopp kan vokse og være synlig på bygningsoverflater eller være skjult i gulv, tak og vegger. Framvekst av muggsopp er så godt som alltid en konsekvens av en eller annen fuktskade eller et fuktproblem. Årsakene kan være mange, for eksempel lekkasjer fra tak eller baderom, sviktende drenering, kondensering i tak/vegg eller annet. Det er uansett noe du bør undersøke, og gjøre noe med.

Muggsopp krever organisk materiale for å utvikle seg. Du vil derfor ikke se muggsopp på en ren betongvegg. Derimot vil muggsopp trives godt i trevirke, gipsplater, pappesker, undertak osv.

Nær sammenheng med fuktskader

I følge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet, har hele tre av ti boliger fuktskader. Fukt- og muggsoppskader anses som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. Hvem som blir rammet, og hvordan påvirkningen slår ut, er usikkert og varierer fra person til person. Slike problemer må derfor tas på alvor uansett hvor ubetydelig det kan se ut ved første øyekast.

Årsaken til fuktproblemer er svært ofte feil utført arbeid, som gjør at bygningsdelene ikke fungerer som forventet. Tiltak for å utbedre årsaken til fukten, kan være kostbare. Takomlegging, drenering og lignende tiltak er vanligvis omfattende. Derfor medfører slike feil i mange tilfeller at det er grunnlag for prisavslag fra selgeren av boligen.