Baksiden av tre hvite bøker som ligger oppå hverandre

Regress – når forsikringsselskapet snur seg mot deg

Vi bistår både boligselgere, håndverkere, entreprenører og andre som mottar regresskrav i forbindelse med salg av nye og brukte boliger. Ta kontakt med oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no hvis du har mottatt et krav, eller har blitt varslet om et mulig krav.

Avkortning av forsikringsdekning

Når forsikringsselskapet vurderer å nekte å dekke kjøperens krav om prisavslag og erstatning, vil du først motta et varsel om avkortning i forsikringsdekningen. Dette er lang på vei tilsvarende som et såkalt regresskrav. Kort fortalt innebærer dette at forsikringsselskapet mener at det er du som skal dekke hele eller deler av boligkjøperens krav. Normalt vil selskapet først varsle deg om kravet, og deretter foreta et skadeoppgjør med boligkjøperen. Etter dette oppgjøret vil selskapet fremme et regresskrav mot deg for den utbetalingen som er gjort til kjøperen.

Grunnlag for avkortning – vær ærlig med forsikringsselskapet

Det rettslige grunnlaget for avkortning følger av forsikringsavtaleloven og forsikringsvilkårene. Du som boligselger er den «sikrede» under forsikringsavtalen, fordi forsikringsselskapet overtar ditt ansvar for feil ved boligen. Som følge av at forsikringsselskapet påtar seg dette ansvaret, krever de også en del opplysninger fra deg om din kunnskap om boligen. Denne opplysningsplikten må du overhode dersom du skal være trygg på å unngå avkortning.

Opplysningsplikten oppfyller du overfor både selskapet og boligkjøperen gjennom å fylle ut et egenerklæringsskjema ved salget. Dersom du besvarer spørsmålene i dette skjemaet ærlig og fullstendig, er det normalt sett lite rom for avkortning i forsikringen. Du bør imidlertid bruke feltet for tilleggskommentar dersom du sitter med opplysninger i tillegg til det som det konkret er stilt spørsmål om.

Dersom forsikringsselskapet skal kunne kreve deg for hele eller deler av utbetalingen til kjøper, må du ha gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger i forbindelse med salget, og du må ha vært mer enn lite å laste, se forsikringsavtaleloven § 4-2. En unnskyldelig forglemmelse eller forståelig misforståelse vil ikke gi grunnlag for avkortning. Unnlater du derimot å opplyse om at du selv har utført arbeid på for eksempel elanlegget, vil du være svakere stilt.

Krav til innhold og frister for varselet om avkortning

Forsikringsselskapet plikter å sende deg skriftlig varsel om at det vurderes å foreta avkortning i forsikringsdekningen. Varselet skal sendes uten ugrunnet opphold etter at selskapet ble kjent med grunnlaget for avkortningen. Det gjøres en konkret vurdering av denne fristen, men vanligvis må selskapet reagere innen to til tre måneder. Du skal også opplyses om klageadgangen for selskapets vurdering.

Hva gjør jeg hvis jeg har mottatt et varsel om avkortning?

Våre eiendomsadvokater kan bistå deg med å vurdere grunnlaget for varselet om avkortning, og om selskapet har overholdt sine varslingsplikter. Det er viktig at du tar kontakt med oss så raskt som mulig, slik at man ikke oversitter for eksempel klagefrister.