En som signerer boligkjøpskontrakt

Reklamasjon etter boligkjøp

Salg av brukte boliger reguleres av avhendingsloven. Denne loven setter frister for hvor raskt man må gi melding til selger etter at man har oppdaget en feil ved boligen. Hvis man ikke overholder disse fristene kan man tape retten til å fremme sitt krav overfor selger.

Reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter oppdagelse av feilen

Det er avhendingsloven § 4-19 som regulerer reklamasjonsspørsmålet. I korte trekk bør man si ifra til selger så snart som mulig, og senest tre måneder, etter at man har oppdaget en feil ved boligen.

Selv om en feil kan virke ubetydelig, kan feilen utvikle seg, eller en ellers liten feil kan være kostbar å utbedre. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med selgeren din snarest mulig, og fremsetter en reklamasjon over feilene du har avdekket.

Reklamasjon må fremsettes senest fem år etter overtakelsen

Det gjelder også en siste frist for å fremsette reklamasjon over feil ved boligen, en såkalt absolutt reklamasjonsfrist. Denne fristen er på fem år fra du overtok boligen.

Se også: Tips og råd til overtakelsen – gå nøye gjennom boligen.

Hvordan man går fram for å reklamere

For å reklamere, er det i første omgang tilstrekkelig at du gir en enkel melding til selgeren eller hans/hennes forsikringsselskap (vanligvis Claims Link eller Protector). Her er det tilstrekkelig at du beskriver hva du mener er feil, og at du vil komme tilbake til dem med dokumentasjon.

Det er imidlertid viktig at meldingen følges opp så raskt som mulig med dokumentasjon på feilen. Typisk vil dette være en sakkyndig uttalelse, for eksempel en skaderapport fra en sakkyndig/takstmann som beskriver feilen, feilens årsak og utbedringskostnader.

Få hjelp av advokat

Vi anbefaler at du kontakter advokat tidligst mulig i denne prosessen. Da kan vi hjelpe deg med å reklamere, og til å finne de rette sakkyndige/takstmennene til å vurdere feilene. Vi håndterer også kontakten med selgeren eller selgerens forsikringsselskap.

Våre advokater har mange års erfaring med tvister etter salg av bolig, og vet hvordan vi skal gå frem for å oppnå et best mulig resultat for deg.

Ta kontakt med oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.