Skjerm kansellering

Reklamasjonsfrist skal vurderes av Høyesterett

Etter at Eidsivating lagmannsrett i september konkluderte med at forbrukere må reklamere raskt etter at en flyforsinkelse har oppstått, har det hersket stor usikkerhet rundt hvordan passasjerene skal forholde seg. Mange har vært kritiske til den oppsiktsvekkende dommen.

Nå har Høyesterett bestemt at de vil se nærmere på lagmannsrettens avgjørelse. Saken er tatt inn til muntlig behandling i Høyesterett, og vil komme opp i løpet av våren.

– Viktig for svært mange forbrukere

Da saken var til behandling i Eidsivating lagmannsrett, mente retten at forbrukerne måtte reklamere innen to måneder etter at forsinkelsen eller innstillingen hadde oppstått. Retten kom fram til denne konklusjonen selv om det ikke følger noen slik frist av loven.

– Utfallet får betydning for millioner av flypassasjerer.

Hvis resultatet blir stående, vil det få store konsekvenser. I følge Avinor var nesten 20 % av alle flyvninger i Norge forsinket i 2019. Flypassasjerene har flere hundre millioner kroner i utestående erstatning hos flyselskapene. Med en så streng reklamasjonsfrist som to måneder, vil mange miste sitt krav fordi de ikke er raskt nok ute overfor flyselskapet.

Derfor er det viktig for mange reisende at dommen nå overprøves av Høyesterett.

– Jeg er glad for at Høyesterett nå ønsker å se på reklamasjonsspørsmålet. Utfallet av saken får betydning for millioner av flypassasjerer, men kan også få betydning for andre typer erstatningskrav. Saken er derfor prinsipiell og viktig, sier flypassasjerens advokat, Christina Steimler.

Sterk kritikk mot lagmannsrettens dom

Steimler er uenig i lagmannsrettens konklusjon, og ser frem til at Høyesterett skal vurdere den på nytt.

– Slik lagmannsretten har konkludert, vil lovverket nærmest være en felle for forbrukeren. Det finnes ingen slik reklamasjonsfrist. Da kan man heller ikke avskjære et krav fra flypassasjeren, sier advokat Steimler.

Også Forbrukerrådet er kritiske til lagmannsrettens dom. De har derfor trådt inn som partshjelper for flypassasjeren i Høyesterett.

Saken er berammet til 24. november 2020. Advokat Steimler vil prosedere saken for flypassasjeren.