Omsorgsdager når barna blir syke

Når har du krav på omsorgsdager?

Retten til omsorgsdager reguleres av arbeidsmiljøloven § 12-9 (og folketrygdloven kapittel 9).

Dette er en rettighet som kommer i tillegg til retten til vanlige sykepenger. Reglene for omsorgsdager er i stor grad laget på samme måte som reglene for sykepenger.

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste 4 ukene og ha tapt arbeidsinntekt for å ha rett til å bruke omsorgsdager. Hvis du er arbeidstaker, er det arbeidsgiveren din som skal betale for de første 10 omsogsdagene, til og med det kalenderåret det yngste barnet i husstanden fyller 12 år.

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste 4 ukene og ha tapt arbeidsinntekt for å ha rett til å bruke omsorgsdager. Hvis du er arbeidstaker, er det arbeidsgiveren din som skal betale for de første 10 omsorgsdagene, til og med det kalenderåret det yngste barnet i husstanden fyller 12 år.

Hvor mange omsorgsdager har du krav på?

Alle foreldre som har opparbeidet seg rett til omsorgsdager, har automatisk rett til 10 omsorgsdager per kalenderår, når du har ett eller to barn under 12 år. Dersom du har mer enn to barn under 12 år, har du rett til 15 omsorgsdager per kalenderår.

I tillegg til dette er det egne regler som gir utvidet rett til omsorgsdager i noen tilfeller. Dette gjelder blant annet for aleneforeldre, som automatisk har rett til dobbelt antall omsorgsdager.

Foreldre som har kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan få 10 ekstra omsorgsdager per kalenderår for det syke barnet. Ekstra omsorgsdager må man søke NAV om.

Når kan du bruke omsorgsdager?

Som forelder kan du bruke omsorgsdager hvis du må være borte fra arbeid fordi barnet er sykt. Men du kan faktisk også bruke omsorgsdager dersom den som har det daglige barnetilsynet er syk, for eksempel en forelder som ikke er yrkesaktiv, en dagmamma eller lignende.

Du kan også bruke omsorgsdager dersom barnet ditt trenger oppfølging i form av legebesøk eller lignende. Dette gjelder selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen. Her er det imidlertid viktig å være litt påpasselig. For du kan ikke bruke omsorgsdager for å gjennomføre rutinekontroller på helsestasjonen eller normale tannlegebesøk og tannlegekontroller som ikke skyldes sykdom.

Ordinære møter med skolen, som foreldremøter eller tilretteleggingsmøter, kan du heller ikke bruke omsorgsdager for å gjennomføre.

Hva gjør du når omsorgsdagene er brukt opp?

De fleste foreldre forstår at 10 omsorgsdager kan gå raskt. Hva gjør man da?

Hovedregelen er at man dessverre ikke har rett på flere omsorgsdager med lønn. Dermed må man selv ta opp problemet med arbeidsgiver. Heldigvis er mange arbeidsgivere da forståelsesfulle og gir sine ansatte omsorgspermisjon med lønn på eget initiativ. Vi anbefaler derfor at du først spør arbeidsgiver om dette er aktuelt i din bedrift. Alternativet vil nok være å ta ut omsorgspermisjon uten lønn, eller å bruke noen feriedager på å være hjemme med barnet.

Ytelser når barnet er alvorlig eller langvarig syk

Dersom barnet trenger omsorg og pleie hele tiden, kan foreldrene søke om pleiepenger.  Dette kan feks være en periode med alvorlig sykdom eller etter skade. Hvis pleiebehovet blir varig, kan det søkes om hjelpestønad fra NAV.

Du kan også søke kommunen om omsorgstønad eller annen hjelp, dersom du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen

Dette blogginnlegget ble først publisert i Indem sin Advokatblogg på www.babyverden.no.