Elektriker skrur på stikkontakt

Feil ved elanlegg kan utgjøre mangel

Ved kjøp av brukt bolig, er du prisgitt at arbeider som er utført på elanlegget, er utført av flinke fagfolk på en ordentlig måte. Det er ikke vanlig at selger innhenter en tilstandsrapport av elanlegget før salg. Dessverre er det svært ofte at man finner feil ved elanlegget etter overtakelse. Det kan få store konsekvenser.

NEK 400 er regelverket som regulerer elinstallasjoner i boliger, såkalte «elektriske lavspenningsinstallasjoner». Regelverket oppdateres stadig, og foreløpig siste versjon er fra 2018.

Alle elinstallasjoner skal som utgangspunkt følge det regelverket som gjaldt da arbeidene ble utført. I enkelte tilfeller kan man ha plikt til å oppgradere anlegget hvis nye regler kommer. Dette gjelder særlig der tidligere elinstallasjoner har vist seg å være farlige.

En av de mest vanlige manglene ved bruktboligkjøp, er feil ved elanlegg. Dette kan være feil bruk av ledningstyper, manglende jording, dårlig festede installasjoner, underdimensjonerte kabler og kurser m.m. Det kan være at selger selv har gjort arbeider på elanlegget uten tilstrekkelig faglig kunnskap, men det kan også være håndverkere som har utført arbeid uten nødvendig kompetanse. I begge tilfeller kan dette skape farlige situasjoner for kjøperen, og det kan gi grunnlag for prisavslag.

Ta kontakt i dag

Dersom du oppdager problemer ved bruk av elektriske innretninger og utstyr, er det viktig at du tar kontakt med oss med én gang. Alvorlige skader kan oppstå om du venter, og du kan også risikere å miste et eventuelt krav.

Indems eiendomsadvokater kjenner både de juridiske og de bygningstekniske problemstillingene, og vet hvem som bør tilkalles for å vurdere årsaksforholdene i din sak. Ring oss på 22 00 88 88 eller send en e-post til post@indem.no.