Hvem har retten til telefonnummeret når du slutter?

Tenk deg at du får tilbud om en ny jobb og at den nye arbeidsplassen skal dekke telefonutgiftene dine. Vanligvis ordnes dette ved at ditt private abonnement avsluttes og overføres til arbeidsgivers bedriftsabonnement. Det mange ikke tenker over da, er at man samtidig overfører retten til telefonnummeret.

Problemstillingen kommer som regel ikke på spissen før arbeidstaker skal forlate bedriften. Da ønsker de fleste å ta med seg telefonnummeret videre, men noen ganger ser man altså at arbeidsgiver nekter dem dette. Hvem som har retten på sin side da, avhenger av hva som ble avtalt når nummeret ble overført. Men alt for ofte ser vi at det ikke ble avtalt noe spesifikt, rett og slett fordi ingen tenkte over problemet i forkant.

Husk å lage en avtale

Første bud er altså at du bør sørge for å få på plass en skriftlig avtale med arbeidsgiver før du overfører telefonnummeret ditt til dem. I avtalen bør det stå at telefonnummeret er din private eiendel og at du skal ha rett til å få det tilbakeført når arbeidsforholdet avsluttes.

Selv om du er i et arbeidsforhold og har overført nummeret allerede, kan det være lurt å høre med arbeidsgiver om de er villige til å signere på en slik avtale. Det er som regel mye lettere å få dem til å gjøre det mens du fremdeles jobber der, enn etter at du har levert inn oppsigelsen.

De vanskelige tilfellene

Som regel vil nok arbeidsgiver gi deg tilbake nummeret ditt dersom du insisterer. Vanligvis er ikke tilbakeføringen noe problem, og de fleste arbeidsgivere ønsker å unngå unødige konflikter.

Men noen ganger kommer problemet helt på spissen. Dette opplever vi blant annet dersom det gjelder et svært verdifullt nummer, eller dersom arbeidsgiver har brukt mye ressurser på å markedsføre akkurat dette nummeret.

Dersom du har brukt ditt private nummer på jobben og nå skal gå over i en konkurrerende stilling, hender det også at arbeidsgiver protesterer. Rettspraksis har vist at det kan være i strid med markedsføringslovens regler om god forretningsskikk å benytte innarbeidede telefonnummer i en ny og konkurrerende virksomhet. Planlegger du å ta med deg nummeret til en konkurrerende virksomhet, bør det derfor fremgå uttrykkelig i en avtale med arbeidsgiver at markedsføringslovens bestemmelser ikke skal være til hinder for dette.