Noen som signerer papirer

Oppsagt – hva nå?

I 2015 mottok NAV varsel om 49 600 mulige oppsigelser eller permitteringer i Norge. Mange som opplever dette får et stort sjokk. Følelsene kan lett ta overhånd og det kan være vanskelig å tenke klart om hva man bør gjøre. Da er det greit å kunne oppsøke en advokat som kan gi deg sin vurdering og muligens hjelpe deg gjennom prosessen.

Tør ikke ta opp kampen

Forskjellen mellom en «stor» arbeidsgiver og en «liten» arbeidstaker kan være skremmende. Faktisk så skremmende at mange velger passivt å akseptere oppsigelsen. Selv om man innerst inne er uenig i avgjørelsen, blir ofte kampen for tung å ta på egenhånd. Noen tør heller ikke søke hjelp fordi de tror det blir for dyrt.

Ofte tar arbeidsgiver feil

Men vår erfaring er at arbeidstakere som mener at de har fått en uriktig oppsigelse, ofte har rett i det. Og dersom det viser seg at oppsigelsen er uriktig, kan dette bety at du har rett til å fortsette i jobben og at du kan ha krav på økonomisk erstatning fra arbeidsgiver. Derfor syns vi det er synd at noen finner seg i å bli oppsagt uten kamp.

Du kan få hjelp!

Dette er grunnen til at Indem Arbeidsrett tilbyr en gratis vurdering av alle oppsigelser. Alt du trenger å gjøre er å kontakte oss og sende inn en kopi av oppsigelsen. Vi vil da fortelle deg om vi mener oppsigelsen er lovlig eller ikke. Dersom den er ulovlig, hjelper vi deg gjennom hele prosessen med arbeidsgiver på trygge og forutsigbare vilkår, i noen tilfeller kan vi også tilby vilkår om «ingen erstatning – ingen regning».