Flyvinge i luften

Samarbeid med AirHelp

Indem har i mars 2018 inngått samarbeidsavtale med AirHelp, et selskap som som hjelper flypassasjerer over hele verden med å få den erstatningen de har krav på etter flyforsinkelse, -kansellering eller nektet ombordstigning. Hvert år sparer flyselskapene milliarder av kroner på at flypassasjerer ikke forfølger sine erstatningskrav. Dette skyldes blant annet at det er mange som ikke er klar over hvilke rettigheter de har.

Se også: Er flyet forsinket? Se hvor mye du kan kreve i erstatning her

Erstatning opp til 600 euro

Hvis flyet ditt har blitt mer enn 3 timer forsinket, kansellert eller du har blitt nektet ombordstigning er det godt mulig du har krav på erstatning fra flyselskapet. Dette følger av EU-forskrift nr. 264/4002 om flypassasjerers rettigheter.

Hvor mye du har krav på i erstatning avhenger av den planlagte flyturens lengde og hvor stor forsinkelsen var. Erstatningsbeløpet er standardisert og ligger mellom 250 euro og opp til 600 euro per passasjer.

Flyselskapet har bevisbyrden hvis kravet bestrides

Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til forsinkelsen eller innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Det er flyselskapet som har bevisbyrden, og det er flyselskapet som må bevise at årsaken til forsinkelsen var en ekstraordinær omstendighet. Videre må selskapet dokumentere hvilke tiltak som ble truffet.

Hvis en forbruker krever erstatning svarer flyselskapene som regel med at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter for å slippe å måtte utbetale. Dette har blitt en standard prosedyre og det er svært vanskelig å få medhold i et krav som forbruker uten juridisk kunnskap om EU-regelverket.

Mer informasjon om hvilke rettigheter du har som flypassasjer og hvordan du kan fremme ditt krav finner du på AirHelp sine nettsider: https://www.airhelp.com/nb.

Hvis AirHelp mener du har et krav så vil de sende kravet ditt til flyselskapet. Hvis flyselskapet bestrider kravet så er det advokatene i Indem som vil ta over den videre rettslige prosessen.