To menn tar hverandre i hånden

Takket nei til erstatningstilbud – det lønnet seg

En ung kvinne var påført ryggskade etter fall fra hest. Skaden var godkjent som yrkesskade. Forsikringsselskapet tilbød kvinnen risikoerstatning med kr 300 000. Kvinnen var usikker på om den tilbudte erstatningen var tilstrekkelig høy sett i forhold til hennes skade og antatte fremtidige tap.

Vi anbefalte å innhente spesialisterklæring

Hun kontaktet derfor Indem Advokatfirma AS for å få en vurdering av erstatningstilbudet. Det var advokat Hege Narmo som bistod klienten. Etter god dialog med forsikringsselskapet ble det ble innhentet spesialisterklæring. Den medisinske invaliditetsgraden ble fastsatt til 15 %. Forsikringsselskapet utbetalte etter dette en samlet erstatning på nesten 1 150 000 kroner. I tillegg dekket forsikringsselskapet utgifter til juridisk bistand.

Saken er et eksempel på at det i mange tilfeller er mulig å komme til enighet med forsikringsselskapet om riktig erstatning med utgangspunkt i en konstruktivt dialog.

Har du fått et erstatningstilbud og ønsker en vurdering av dette? Ta kontakt med en av våre personskadeadvokater for en kostnadsfri vurdering av din sak. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.