Istapper som henger ned fra takmøne

Vannskader på boligen

Drenering

De siste årene har svikt i drenering, sammen med lekkasje fra bad (se nedenfor), vært en av de aller mest vanlige årsakene til skader på boliger. Drenering av grunnen rundt boliger er et arbeid som er teknisk krevende, men som ofte ikke er utført godt nok. Det er heller ikke uvanlig at boligeiere selv utfører dreneringsjobben, men uten å skaffe seg tilstrekkelig kunnskap. Konsekvensene kan være store for den som er så uheldig å oppleve svikten i dreneringen og fuktsikringen.

Prisavslagene i de sakene der boligen påføres skader, er ofte også tilsvarende store. Det kan koste alt fra noen hundre tusen til flere millioner kroner å utbedre en drenering, alt avhengig av hvor krevende arbeidet er og hvor store skadene er.

Bad

Skader på eller i tilknytning til baderom har svært ofte sammenheng med mangelfulle membranarbeider. Flisleggingen kan se flott og fin ut, men det er det som ligger under, som avgjør om baderommet fungerer. Membranen er det som holder baderommet tett og forhindrer lekkasjer. Om membranen er lagt riktig og fungerer tilstrekkelig, vet man ofte ikke før man får en lekkasje, og da kan skadene allerede være store.

Typiske problemområder er tilslutning av membranen til sluket. Her gjøres det veldig ofte feil, også av fagfolk. Takstmennene som skriver verditakster og boligsalgsrapporter, gjør heller ikke alltid en god jobb med undersøkelsen av sluket. Dette fører ofte til skader.

Tak

Taket er vår viktigste beskyttelse mot vannskader ovenfra. Taktekking består av en rekke krevende og detaljerte løsninger som må utføres riktig for å unngå lekkasjer. Taket skal i utgangspunktet vare lenge, men små feil kan føre til store skader lenge før taket ellers var nødvendig å skifte.

Det mange ikke er klar over, er at undertaket har en minst like viktig funksjon som yttertaket. Taksteinen skal ta av for den verste nedbøren, men det er undertaket som holder taket tett. Undertaket er et problemområde både i forhold til lekkasje utenfra, og kondensering innenfra.

Istapper fra taket er ofte en indikasjon på et problem med enten kondensering eller lekkasje.

Opplever du en lekkasje fra taket, eller har observert uregelmessigheter eller svakheter som kan medføre lekkasje, er det risikabelt å «satse på» at det går bra. Man ser ikke alltid konsekvensene før de har blitt store. Det kan ta lang tid før skadene blir synlige.

Ta kontakt i dag

Det som er viktig for deg som opplever at kjelleren utsetter for vann, er at du tar kontakt med oss med én gang. Uansett om det er mye eller lite vann, kan skadene være store og årsaken alvorlig. Derfor er det viktig å handle raskt og med riktig kompetanse.

Eiendomsadvokatene i Indem kjenner både de juridiske og de bygningstekniske problemstillingene, og vet hvem som bør tilkalles for å vurdere årsaksforholdene i din sak.