Lite hus på et bord med nøkler foran

Bruk advokat i boligtvist

Spørsmålene kan kanskje virke enkle: Har selger holdt tilbake opplysninger om boligen? Er boligen i den stand man kunne forvente? Hvor stort skal prisavslaget være?

Bruk en advokat med rett kompetanse 

Det er lett å tenke at domstolene er et trygt sted hvor man får et korrekt og fornuftig resultat, og at man kan klare prosessen på egen hånd. Det er jo ikke så vanskelig å sende en reklamasjon, og ringe nærmeste snekker for en sakkyndig vurdering? Motparten har jo forsikring, og de gjør vel en grundig vurdering av saken for meg?

Spesialister på boligtvister

Profilbilde av Cecilie Hamborgstrøm
Cecilie Hamborgstrøm

Ved å studere utfallet av boligtvistene, ser man imidlertid raskt at det kan være helt avgjørende for utfallet at man har gode støttespillere på laget. Vi ser ofte store mangler ved selgers/selgers forsikring sin tekniske og juridiske vurdering av saken.

Blir det en rettssak, vil både forberedelser, innhenting av bevis og de rette sakkyndige, presentasjonen av saken i retten og gjennomføring av parts- og vitneforklaringer kreve at man har støttespillere som kjenner både jussen, prosessen og bransjen godt.

Motparten vil kunne gjøre rettsaken ubehagelig gjennom uventede og vanskelige spørsmål hvis man ikke får hjelp til å forberede seg.

Derfor er det viktig både å bruke advokat i boligtvister, og å bruke en advokat som har rett kompetanse.

Advokatene i Indem har mange år bak seg med erfaring fra boligtvister. Du kan derfor være trygg på at du får et godt og riktig råd på ethvert steg av saken.

Forsikring kan dekke kostnadene

Mange er imidlertid bekymret for å kontakte advokat på grunn av kostnadene det kan innebære. Vi gjør alltid en innledende vurdering av om det vil lønne seg i din sak å benytte advokat, og om det er sannsynlig å nå fram med et krav. Du får dermed ingen kostnader med saken før vi har gjort en vurdering.

Spør oss om forsikringsdekning

Det er også flere muligheter for å få dekket kostnadene gjennom ulike forsikringsordninger.

Omtrent halvparten av boligkjøpere tegner i dag såkalt «boligkjøperforsikring», som dekker kostnader til advokat og takstmann ved en eventuell tvist.

Har du ikke tegnet boligkjøperforsikring, har du likevel mulighet til å få dekning for det vesentlige av dine kostnader gjennom hus- eller innboforsikringen din. Vi hjelper deg med å finne fram til riktig selskap, og søker om dekning for deg.

Blir det en rettsak, og man får medhold i kravet her, får man normalt sett dekket sakskostnadene fra motparten.

Fritt advokatvalg

Det mange ikke er klar over, er at man har fritt advokatvalg – du har altså rett til å velge akkurat hvilken advokat du vil. Du behøver ikke å godta den advokaten som forsikringsselskapet utpeker til deg. Du behøver heller ikke å beholde en advokat du ikke er fornøyd med.

Du kan fritt velge den advokaten du vil

Dermed kan du velge en spesialisert, engasjert og uavhengig advokat hos Indem til å bistå deg helt fra første reklamasjon og til endelig avgjørelse i saken. Vi sørger for alt det praktiske med forsikringsselskapet for deg.

Ta kontakt i dag for en vurdering av din sak!